Activiteiten Leger des Heils Geloofsgemeenschap Gorinchem

Deel uitmakende van het Kerkgenootschap leger des Heils en The Salvation Army

Hier vindt u een globaal overzicht van de reguliere korpsactiviteiten. Voor nadere informatie zijn wij bereikbaar via 06-10189120 en 06-10189122

Week- en maand agenda

Samenkomsten/kerkdiensten (Nicolaas Pieckstraat 43-45 Gorinchem) Iedere zondagmorgen van 10.00 – 11.30 uur. Samenkomsten met samenzang,muziek, gebed en ontmoeting van mens tot mens rondom christelijk geloven en leven, de samenkomst wordt besloten met koffie of thee.

Bijbelgespreksgroep Deze vindt twee maal per maand op maandagavond van 19.30 - 21.00 uur plaats in het korpsgebouw aan de Nicolaas Pieckstraat. Aan de hand van de Bijbel zijn we in gesprek over Bijbelse thema's en onderwerpen die het dagelijks leven aangaan. De data van de Bijbelgespreksgroepen worden kenbaar gemaakt in de (papieren) Korpsbrief en het weeknieuws.  

Huiskringen Op verschillende adressen bij korpsgenoten thuis houden wij 'huiskringen'. Ontmoetingen in de avond of overdag waarin wij zingen, bidden, lezen uit de Bijbel en daarover van gedachten wisselen. Er zijn wisselende tijden en locaties, maar wij nodigen u van harte uit. De data en adressen van de Huiskringen worden kenbaar gemaakt in de (papieren) Korpsbrief en het weeknieuws.  

Bidstonden Twee maal per maand op maandagmiddag komen wij bijeen voor de korpsbidstond (een kringgebed). Wij bidden voor het korps, voor de wijk en de stad, voor de kerken om ons heen, voor de leiders van het Leger des Heils en voor mensen persoonlijk in bijzondere omstandigheden. De data van de maandagmiddag bidstond worden kenbaar gemaakt in de (papieren) Korpsbrief en het weeknieuws.

Bidstond zondagmorgen Iedere zondagmorgen om 9.30 uur vindt er ook een bidstond plaats, voorafgaande aan de samenkomst van 10.00 uur. Ook daar wordt er gebeden voor het korps, het Leger des Heilswerk, de omliggende kerken wereldwijd en wat het hart ons ingeeft.  

Gezelligheidsclub ‘Samen Verder’ (Nicolaas Pieckstraat 43-45 Gorinchem) Iedere dinsdagmiddag (uitzonderingen daargelaten) van 14.00-16.00 uur met als programmaonderdelen zingen, praten, creatief, spelletjes, uitstapjes in de omgeving. Gespaard wordt er ten bate van de Leger des Heils Internationale Ontwikkeling Samenwerking (IOS) projecten.

Tosti-Lunch (Nicolaas Pieckstraat 43-45 Gorinchem) Iedere donderdagmiddag van 12.30 – 15.00 uur vooraf en tijdens de openingstijden van de LDH Kledingbeurs en het Open Huis. Voor een tosti vragen wij 1 euro ten bate van de Leger des Heils Internationale Ontwikkeling Samenwerking (IOS) projecten.

Kledingbeurs  Sliedrecht (Tweede Kans Kleding)(Rivierdijk 703 Sliedrecht) Iedere dinsdag van 10.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 17.00 uur. Iedere donderdag van 14.00 – 17.00 en 18.30 – 20.00 uur. Aanbod van gedragen en soms nieuwe kleding tegen vriendelijke prijzen. Daarbij gelegenheid voor een kopje koffie of thee. Voor nadere informatie 0184-421134

Kledingbeurs Gorinchem (Tweede Kans Kleding)(Nicolaas Pieckstraat 43-45 Gorinchem) Iedere donderdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. Aanbod van gedragen en soms nieuwe kleding tegen vriendelijke prijzen, met gelegenheid voor koffie en thee in het Open Huis en van 13.30 tot 15.00 een Tosti.

Open Huis (Nicolaas Pieckstraat 43-45 Gorinchem) Iedere donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur (gelijktijdig met de kledingbeurs) gelegenheid voor een kopje koffie of thee, gezelligheid of persoonlijk gesprek. Tot 15.00 uur zijn er tosti's verkrijgbaar (zie ook 'Tosti-Lunch').

Jongerenavonden ‘Rock Solid’ (Nicolaas Pieckstraat 43-45 Gorinchem) Maandelijkse vrijdagavondactiviteit van 18.30-20.30 uur voor jongeren in de leeftijd van de middelbare school tot jongvolwassen. Thema’s als ‘hoe ga je om met elkaar, met de dagelijkse dingen en met je geloof’ worden bij Rock Solid op een eigentijdse wijze uitgewerkt.