Rondkomen met inkomen

In Goes heeft het Leger des Heils, met de gezamenlijke kerken een maatjesproject gestart voor mensen die te maken hebben met financiele problemen of schulden. Getrainde vrijwilligers helpen u uw administratie op orde te brengen, of ondersteunen u in het aangaan van een (WSNP)schuldhulpverleningstraject. Ook kunnen ze samen met u formulieren aanvragen en invullen en fungeren ze als vraagbaak en bieden een luisterend oor.

Mogelijk hebt u behoefte aan hulp bij het ordenen of bijhouden van uw administratie. Hierdoor krijgt u weer inzicht in uw inkomsten en uitgaven en kunnen eventuele nieuwe schulden tijdig opgespoord en aangepakt worden. U kunt bellen naar 06-41393689 (Coördinator Wimke). Emailadres SHV Zeeland: info@shvzeeland.nl Ook als u zelf vrijwilliger wilt worden kunt u ook met bovenstaand adres contact opnemen.

Artikel SHV Goes

Website SHV zeeland