De Officieren

Bij het Leger des Heils heten de voorgangers officieren. door de jaren hen heeft korps Elburg meerdere officieren gehad. Vanaf .. ........ 2014 is dat Majoor en mevr Wubbema