Bezoek Voor U (BVU)

Behoefte aan bezoek of hulp

De Bezoek voor U groep bezoekt zieken, ouderen om een praatje te maken. Ook houden zij huissamenkomsten bij mensen die de dienst door ziekte niet (meer) kunnen bezoeken.