Dit zijn wij

Bij korps Eemland draait alles om mensen. En de mensen van het Leger vormen samen een warme, enthousiaste gemeenschap. Ook u bent hartelijk welkom. Wij zijn altijd bereid om een luisterend oor te bieden. Wie wilt u spreken

Dit doen wij

Vanuit een bijbels principe willen we graag klaarstaan voor iedereen die op een of andere wijze wat hulp kan gebruiken Onze activiteiten

Gift overmaken?

Hartelijk dank als u ons werk ook financieel
zou willen ondersteunen.

Rekening
NL73 RABO 03 02 23 22 14
t.n.v. Leger des Heils korps Amersfoort

HARTELIJK DANK!!!!!