Samenkomst

01-12-2019 , Kasperspad 28, Dordrecht

Kasperspad 28, Dordrecht Onbekend

Elke zondagmorgen wordt er een samenkomst georganiseerd. Een laagdrempelige bijeenkomst voor iedereen en voor alle leeftijden. Centraal punt in de samenkomst is een korte toespraak waarin een gedeelte uit de Bijbel op een, in het dagelijks leven praktisch toepasbare manier, wordt uitgelegd. Daarnaast kenmerkt een samenkomst van het Leger des Heils zich door veel (soms uitbundige) zang en muziek.

De samenkomst wordt geleid door één (of twee) voorganger(s) maar biedt ook ruimte aan bezoekers om een bijdrage te leveren in de vorm van zang, muziek of een zogenoemd getuigenis waarin hij/zij vertelt over zijn/haar persoonlijke ervaringen met het geloof. 

De kinderen gaan halverwege  uit de dienst om even lekker op hun niveau met een thema uit de Bijbel bezig te gaan.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de koffiezaal met daarbij natuurlijk koffie/thee!