Zingen met je kind

Zowel in het voorjaar als in het najaar wordt er een cursus: ‘Zingen met je kind’ gegeven.
In het najaar van 2019 zijn de volgende data:

- Dinsdag 03 september
- Dinsdag 17 september
- Dinsdag 01 oktober
- Dinsdag 15 oktober
- Dinsdag 29 oktober
- Dinsdag 12 november

Tijd: 09.30 - 11.00 uur

Muziek en zingen vinden kinderen niet alleen leuk, maar het is ook nog eens goed voor hun ontwikkeling. Dat samen zingen met je kind ook voor jou als ouder / verzorger heel leuk is, zal je ontdekken bij ‘Zingen met je kind’. We hebben een serie van 6 ochtenden waar je welkom bent met (klein)kinderen van 0-4 jaar om te komen zingen en spelen.

Kom gezellig met je kind/kleinkind op de dinsdagochtend naar het Leger des Heils aan de Rijkmanstraat 26 in Deventer. We gaan met z’n allen zingen en muziek maken. Aan het einde is er tijd voor spelen, praten en een kopje thee/koffie/ranja.

Meedoen kost 15,- euro per serie voor één kind
20,- euro per serie bij meer dan één kind.

Of prijzen per keer:
3 euro per kind
4 euro totaal bij meer dan één kind

Graag van tevoren even opgeven dat je komt per mail of telefoon.
Leger des Heils, Rijkmanstraat 26, Deventer.

Telefoon: 0570 - 611 700 
Email: ursula.van.nieuwenhuijzen@legerdesheils.nl

image