Wie we zijn: korps Deventer

Informatie over Korps Deventer

Korps Deventer van het Leger des Heils wil er zijn voor de inwoners van onze stad. Dat betekent dat we meer doen dan op zondagochtend samenkomen voor een kerkdienst. We organiseren activiteiten voor jong en oud. Van kindermiddagen tot seniorenontmoetingen, van een sing-in tot de kledingwinkel.

Korps Deventer is het 'geestelijk thuis' voor heilssoldaten, leden en zaalbezoekers. Op zondagochtend komen we bij elkaar voor een samenkomst en voor het samenzijn bij een kopje koffie. Maar we vinden het ook belangrijk om onze deuren wijd open te zetten voor alle Deventenaren, van jong tot oud! Zoals de stichter van het Leger des Heils, William Booth, al zei: 'Het gaat om "soup, soap and salvation", ofwel: soep, zeep en de Blijde Boodschap'. Dat idee willen wij in praktijk brengen. We willen vertellen dat God van alle mensen houdt en dat Hij mensen redt. En we willen oog hebben voor de praktische noden van de mensen met wie we in aanraking komen. Er zijn voor de mensen van Deventer, op een praktische manier. Concreet is dat:

 • elke zondag een samenkomst (kerkdienst)
 • 3 dagdelen per week een kledingwinkel
 • verhuur van ruimtes in het gebouw voor een schappelijke prijs
 • ruimte bieden aan interkerkelijke gebedsgroepen
 • 12 keer per jaar 'Zingen met je Kind'
 • elke maand een zgn. kliederkerk
 • elke maand een seniorenontmoeting
 • verdiepingsavonden
 • sing-in
 • kinderkerstfeest
 • seniorenkerstfeest
 • kerstnachtdienst
 • kerstontmoeting
 • een iedereen-neemt-wat-mee samenkomst