Sing-in

Zo lang als het Leger des Heils bestaat is er muziek. Wie kent niet de bekende brassbands die op de zondagmorgen de samenkomsten (kerkdiensten) begeleidt of tijdens de kerstperiode ondersteuning geeft bij de kerstpot.
Maar daarnaast kent men ook de zangkoren, kinder- en jeugdkoren. Tegenwoordig gaat het allemaal heel wat anders dan vroeger en gaan we ook met de tijd me.

Eén keer per drie maanden houden we in ons korps aan de Rijkmanstraat 26 een zgn. Sing-in. Onder leiding van een enthousiaste muziekgroep van zangers, piano, gitaren en viool zingen we ongeveer een uur lang diverse liederen zingen uit onze eigen LdH-bundel en Opwekking en andere prachtige muziek. De teksten worden geprojecteerd door middel van een beamer.
De toegang is vrij en na afloop wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee.
Voor de data verwijzen wij u naar de Agenda. We zien naar u uit.

Sing-in