Samenkomsten

In het Leger des Heils noemen we de kerkdienst een samenkomst.
Vanaf 9.50 uur starten we met de voorzang. Dit betekent dat er een aantal liederen achtereenvolgens worden gezongen, voordat de samenkomst officieel om 10.00 uur begint.
De voorzang mag gezien worden als een wezenlijk onderdeel ter voorbereiding op de samenkomst. Daarom is het wenselijk dat u rond 9.50 uur aanwezig bent, zodat we met elkaar de voorzang kunnen beginnen.

De samenkomst wordt gekenmerkt door het zingen van liederen, het delen van persoonlijk geloof (getuigenis), een Bijbellezing met daarbij een passende overdenking en het gezamenlijk gebed.
De liederen van samenzang worden begeleid door de piano en/of door een groep muzikanten (veelal koperblazers).