Kindernevendienst en oppas

Het is fijn dat zowel jong als oud een plaats mag hebben in onze samenkomst. We geloven dat we samen Gods gemeente mogen vormen en dat iedereen daar bij hoort.

Tijdens elke samenkomst is er een apart moment voor de kinderen, wat afgesloten wordt met een toepasselijk kinderlied. Na het kinderlied gaan de kleintjes tot 4 jaar naar de oppas waar zij kunnen spelen. De kinderen vanaf 4 jaar mogen naar de kindernevendienst. Daar krijgen zij een Bijbelverhaal te horen en maken ze een knutselwerkje wat veelal aan het Bijbelverhaal gerelateerd is. Voordat de samenkomst is afgelopen komen alle kinderen weer terug, mogen vertellen wat er is gedaan en mogen ze laten zien wat er is gemaakt. Daarna ontvangen we gezamenlijk de zegen van God die door de officier (voorganger) wordt uitgesproken.

Koffie, thee, limonade
Na de samenkomst is er gelegenheid om boven in de zaal koffie, thee of limonade te drinken. Ook dit is een wezenlijk onderdeel van de zondagmorgen, waar door jong en oud graag gebruik van gemaakt wordt.

Wees welkom!
Een samenkomst van het Leger des Heils is niet slechts voor een selectieve groep, maar voor iedereen die hieraan deel wil nemen. Daarom bent ook u van harte welkom! Inlichtingen en meer informatie kunt u krijgen bij onze voorgangers, luitenants Christiaan en Ursula van Nieuwenhuijzen. 
Telefoon: 0570 - 611 700. Email: ursula.van.nieuwenhuizen@legerdesheils.nl

image