Project Goodwill

Er zijn steeds meer mensen dak- of thuisloos in Nederland. Maatschappelijke organisaties, waaronder het Leger des Heils, luiden de noodklok. Ook in Deventer leven mensen op straat.

Een onhoudbare situatie waarin mensen zich eenzaam en machteloos kunnen voelen. Eenmaal per week gaan de vrijwilligers van het Project Goodwill er op uit met de ‘Soepfiets’ om in Deventer mensen op te zoeken die op straat leven. Zij delen koffie en broodjes uit. En misschien nog belangrijker, maken een praatje, tonen even belangstelling en oprechte interesse.

De nood is groot en het aantal dak- en thuisloze mensen neemt toe. Met het Project Goodwill zouden we graag nog veel meer dakloze en eenzame mensen willen bereiken!

We zijn dankbaar voor de financiële steun van Medische Groothandel F. v/d Vooren. Dit maakt het mogelijk om te investeren in materialen en benodigdheden. Zo kunnen we er zijn voor mensen die vaak niet echt gezien worden. Want wij geloven dat iedereen er toe doet en een nieuwe kans verdient!

Thuisloos