De geschiedenis van korps Deventer

Het Leger des Heils startte haar werkzaamheden in Deventer op 30 augustus 1890. Sinds die dag is de band met deze stad gegroeid en verstevigd. Ons huidige korpsgebouw is een gebouw van en voor Deventenaren, samen met de inwoners van de stad steen voor steen bijeen gespaard.

De eerste Legerzaal zag er niet zo mooi uit als ons huidige gebouw. De eerste zaal in de Waterstraat werd in 1890 gehuurd van een kroegbaas. Om in de zaal te komen, moesten de heilssoldaten en zaalbezoekers door de kroeg. Majoor Palstra was de korpsofficier. Dat een kroeg en het Leger des Heils niet door één deur konden, bewees de kroegbaas door tijdens de kerstsamenkomst, tegen de afspraak in, de kroeg toch te openen.

Een eigen zaal was haast een must en in 1896 was het zover: korps Deventer verhuisde naar de Noorderbergstraat. En daar zouden we misschien vandaag nog zitten als het gebouw in 1944 niet door een bombardement was getroffen. Een zaaltje van de volksbond werd bereidwillig aangeboden, maar dat gebouw werd niet veel later ook totaal verwoest. Het voormalige hotel van Wely was de volgende tussenstop en daarna een zaaltje in het vroegere krankzinnigengesticht in de Bagijnenstraat. Dan is het geschiedenisboek wat onduidelijk, maar een aantal van de huidige korpsleden kan vertellen over het klooster waar het Leger samenkwam, omdat zij daar als kind kwamen. Een zaal boven de garage/opslagruimte van de politie kon gehuurd worden. Ongetwijfeld zal daar veel te beleven zijn geweest, maar degenen die daar als kind kwamen, herinneren zich vooral de bijzondere geur (stank!) en de trap naar de zaal. Een beetje lastig voor wie slecht ter been was. Ook de conciërge daar maakte indruk. Als de samenkomst te lang duurde, deed hij de lichten uit. Met andere woorden: "Eruit!".

Geen wonder dat het korps graag weer een eigen gebouw wilde. Het duurde lang voor het zover was. Waarschijnlijk heeft de wederopbouw en het gebrek aan geld een rol gespeeld. Misschien wilde men wel, maar werd er geen actie ondernomen. In 1955 komt men tot de conclusie dat al het werk geremd wordt door het ontbreken van een eigen Legerzaal. Gebouwen worden bekeken en afgekeurd. Nieuwbouw komt in zicht. Er wordt verteld dat majoor Bilder, toen de korpsofficier, fietsend door Deventer de locatie aan de Rijkmanstraat zag en meteen wist: "Dit is het". Uit archieffoto’s blijkt dat het er erg kaal was. Ook hier had de oorlog zijn sporen nagelaten. In januari 1956 werd de grond toegewezen. Plannen werden gemaakt, de kosten berekend. Een actie ging van start: 1 steentje per Deventenaar. Iedereen hielp mee steentjes te verkopen. Het Leger werd ondersteund door een aanbevelingscomité vanuit de burgerij. Onze Legerzaal? Welnee, 'ons' korpsgebouw is van heel Deventer! En dat is dan ook precies de bedoeling: we willen er zijn voor iedereen.

Op 23 november 1957 ging het korps in mars (het Leger eigen) van de oude naar de nieuwe zaal. Aan de Rijkmanstraat 26 maakten we een nieuwe start, in de stad waar we ons sinds 1890 thuis voelen.