Lijdenszondagen

Op zondag 18 februari is het de eerste lijdenszondag. Dan begint de periode van het kerkelijk jaar waarin het lijden van Jezus Christus centraal staat, gevolgd door de ‘stille week’. Een aantal data die voor dan belangrijk zijn:

• 29 maart (witte donderdag), 19:30 uur - Ontmoeting rondom de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen.
• 30 maart (Goede vrijdag), 19:30 uur - Samenkomst.
• 1 april (Eerste paasdag) 10:00 uur - Het feest van de opstanding!

U bent hartelijk uitgenodigd voor de genoemde samenkomsten

Zingen in de zaal

Wie veel van zingen houdt is bij ons in goede handen. Al zeer vele jaren wordt er in het Leger des Heils gezongen, zowel solistisch alsook in koorvorm en... ook samen in een ongedwongen sfeer.
Op de eerste zondag van de maand bent u van harte welkom in onze zaal van 19.00-20.00 uur. We zingen dan uit onze eigen bundel, maar ook andere liederen worden niet geschuwd, zoals bijvoorbeeld uit de Opwekkingsbundel en waar we ook graag uit zingen.
We zien naar u uit en u kunt zo binnenwandelen.