Zingen in de zaal

Wie veel van zingen houdt is bij ons in goede handen. Al zeer vele jaren wordt er in het Leger des Heils gezongen, zowel solistisch alsook in koorvorm en... ook samen in een ongedwongen sfeer.
Op de eerste zondag van de maand bent u van harte welkom in onze zaal van 19.00-20.00 uur. We zingen dan uit onze eigen bundel, maar ook andere liederen worden niet geschuwd, zoals bijvoorbeeld uit de Opwekkingsbundel en waar we ook graag uit zingen.
We zien naar u uit en u kunt zo binnenwandelen.

Custom-Made

Op zondag 12 november hebben we iets heel speciaals in het Leger des Heils. De samenkomst staat dan onder leiding van de kapiteins Marc en Mariska Potters.
Medewerking verleent de dansgroep Custom-Made en het belooft heel bijzonder te worden.
U bent van harte welkom om dit festijn mee te maken.