Corona-virus

Het Leger des Heils volgt de ontwikkeling m.b.t. de besmetting van het Corona-virus op de voet. Daarbij ligt de focus op welke maatregelen er binnen het Leger des Heils moeten worden getroffen voor zowel heilssoldaten, medewerkers, vrijwilligers als deelnemers. Vanuit de richtlijnen van het RIVM hebben wij de volgende maatregelen moeten nemen:
1. Al onze samenkomsten op de zondagochtend zijn geannuleerd.
2. De kledingwinkel/koffiehoek is gesloten.
Al deze beperkingen zijn tot nader order van kracht. Wij danken u voor uw begrip.

Maar... per maandag 25 mei gaat al wel het kledingluik aan de achterzijde van ons gebouw weer open en kunnen wij uw kleding gaan innemen.
Uiteraard zijn en blijven we telefonisch bereikbaar.

Voor meer informatie:
Klik hieronder op de website Coronavirus Website Coronavirus

Het einde is in zicht

Op woensdag 6 mei jl. kon iedereen zien en horen dat minister-president Mark Rutte verdere versoepeling aankondigde. Per 1 juli a.s. mogen de kerken weer hun deuren openen, uiteraard onder voorwaarden. Hoe we dit handen en voeten gaan geven is nog niet helemaal in beeld, maar we houden zeker rekening met de anderhalve meter-maatregel.