Lijdenszondagen

Op zondag 5 maart is het de eerste lijdenszondag, de eerste in een reeks van 7 zondagen.
De lijdenstijd is een tijd van bezinning (nadenken, en alvast vooruit kijken naar Pasen). Het is de periode in het kerkelijk jaar waarin het lijden en sterven van Jezus Christus wordt herdacht, vanaf de zevende zondag voor Pasen.
Het gaat erom dat we ons voorbereiden op het grote feest: Pasen. We denken in de 40 dagen tijd meer aan God en andere (arme) mensen. En dan vooral het delen met andere mensen. We staan in deze vastentijd eens stil bij het brood en het leren te genieten van het samen delen van brood. Het brood leren te verstaan als symbool van leven voor iedereen. Het is dus eigenlijk een periode van inkeer.

Strijdkreetevangelisatie

Als je iemand vraagt wat ze weten van het Leger des Heils, dan is dat steevast de kerstpot én de Strijdkreet.
De Strijdkreet is een magazine over zingeving. Een tijdschrift voor wie geïnteresseerd is in verdieping, zingeving en een andere kijk op het leven. Strijdkreet is een blad met inhoud op een positieve manier dat de lezer wil inspireren met interviews en reportages op het gebied van levensvragen, maatschappelijke kwesties en spiritualiteit. Het blad verschijnt maandelijks.
De Strijdkreet wordt elke veertien dagen aangeboden in de diverse horecagelegenheden van de Deventer binnenstad.