Zingen met je kind

In februari is weer een nieuwe serie ‘Zingen met je kind’ begonnen. Zingen met je Kind is bedoeld voor de allerkleinsten, van 0-4 jaar en hun ouders. Samen zingen, muziek maken, ontdekken, plezier hebben en elkaar ontmoeten zijn kernwoorden van deze activiteit. Bij deelname stellen we aanmelding vooraf zeer op prijs. Zie ook onder het kopje 'Jeugd en jongeren' voor de data.

Sing-in

Al sinds jaar en dag is het Leger des Heils onlosmakelijk verbonden met muziek. Denk maar aan de vele brassbands en zangkoren.
Maar naast deze 'traditionele' muziekensembles worden ook andere vormen van muziek maken geïntroduceerd. Eén daarvan is in Deventer de Sing-in. Inmiddels hebben we twee avonden gehad waarin we samen liederen zingen uit diverse bundels, zoals: Opwekking en de zangbundel van het Leger des Heils.
Op zondag 31 maart willen we weer zo'n Sing-in gaat houden. De aanvang is om 19.00 uur en is in ons gebouw aan de Rijkmanstraat 26. Iedereen is van harte welkom en neem ook anderen mee. We zien naar u uit!!