Thema-avonden

In de komende maanden zal mevrouw Yvonne van Oorschot drie avonden organiseren rondom thema’s die te maken hebben met (geloofs)opvoeding:
1. Geloofsopvoeding (23 april)
2. Compensatiegedrag (28 mei)
3. Grenzen voor jezelf en bij je kind (25 juni)
De avonden zullen waardevol zijn voor iedereen die kinderen opvoedt, of die daarbij betrokken is. We bevelen deze dan ook van harte bij u aan. De avonden beginnen om 19.45 uur met koffie en thee waarna om 20.00 uur de avond van start gaat. De afsluiting is rond 21.45 uur.
De toegang is 7,50 euro per persoon (per stel 10 euro), dit is incl. koffie/thee. Wel graag aanmelden vóór 20 april via korps.deventer@legerdesheils.nl.
U bent hartelijk uitgenodigd op de genoemde data en tijd.

Zingen in de zaal

Wie veel van zingen houdt is bij ons in goede handen. Al zeer vele jaren wordt er in het Leger des Heils gezongen, zowel solistisch alsook in koorvorm en... ook samen in een ongedwongen sfeer.
Op de eerste zondag van de maand bent u van harte welkom in onze zaal van 19.00-20.00 uur. We zingen dan uit onze eigen bundel, maar ook andere liederen worden niet geschuwd, zoals bijvoorbeeld uit de Opwekkingsbundel en waar we ook graag uit zingen.
We zien naar u uit en u kunt zo binnenwandelen.