Corona-virus

Het Leger des Heils volgt de ontwikkeling m.b.t. de besmetting van het Corona-virus op de voet. Daarbij ligt de focus op welke maatregelen er binnen het Leger des Heils moeten worden getroffen voor zowel heilssoldaten, medewerkers, vrijwilligers als deelnemers. Vanuit de richtlijnen van het RIVM hebben wij de volgende maatregelen moeten nemen:
1. Al onze samenkomsten op de zondagochtend zijn geannuleerd.
2. De kledingwinkel/koffiehoek is gesloten.
3. Wij kunnen helaas geen kleding meer innemen.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk om geen kleding of andere voorwerpen op ons terrein achter te laten!!
Al deze beperkingen zijn tot nader order van kracht. Wij danken u voor uw begrip.
Uiteraard zijn en blijven we telefonisch bereikbaar.

Voor meer informatie:
Klik hieronder op de website Coronavirus Website Coronavirus

Pinksteren 2020

Op zondag 31 mei vieren de christelijke kerken het Pinksterfeest. Dan gedenken we de uitstorting van de Heilige Geest. Ook het Leger des Heils kent dit feest.
Wij willen dit vieren (onder voorbehoud) op de genoemde zondag en zal worden gehouden in onze zaal aan de Rijkmanstraat 26.

U bent van harte welkom en we zien naar u uit...!