Nieuwe seizoen

"De scholen zijn weer begonnen" lezen we al weer hier en daar en dat betekent een nieuw seizoen: Nederland is terug van vakantie!
Het Leger des Heils heeft ook zijn activiteiten opgestart nadat we even op een "laag pitje" stonden. Wat niet is gestopt waren de zondagse samenkomsten (kerkdiensten). U was en bent nog steeds van harte uitgenodigd om een bezoek aan ons korps te brengen.
De diensten beginnen om 10.00 uur, maar vanaf 09.50 uur zingen we God lof en eer toe.
En na de samenkomst nodigen we u hartelijk uit voor een kopje koffie/thee in onze bovenzaal. We zien naar u uit!

Parenting Children Course

Opvoeden... het klinkt makkelijker dan het is! Met de Parenting Children Course krijgen ouders praktische tools om samen na te denken over opvoeding en hun rol als ouder.
Veel ouders worstelen met opvoeding. Zo geeft een CBS-rapport aan dat één op de tien Nederlandse ouders graag hulp wilt bij het opvoeden van hun kinderen. Onder niet-Westerse ouders ligt dit percentage nog hoger.
De Parenting Children Course wordt sinds 2015 op verschillende plaatsen in het land gegeven. Vanaf 10 september is de cursus ook te volgen in Deventer! In vijf interactieve bijeenkomsten komen thema’s als ‘grenzen stellen’, ‘liefde uiten’, ‘functie van het gezin’ en ‘groei naar zelfstandigheid’ aan de orde.
Interesse? Kom op maandag 10 september naar de Parenting Children Course in het gebouw van het Leger des Heils aan de Rijkmanstraat 26 in Deventer. De prijs bedraagt € 30 per stel voor de hele cursus. De avonden beginnen om 19.45 uur en duren tot ca. 21.45 uur. Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met Yvonne van Oorschot via 06-246 383 66 of info@be-joyful.nl of kijk op parentingcourse.nl.
U bent hartelijk uitgenodigd op de genoemde data en tijd.