Thema-avonden

In de komende maanden zal mevrouw Yvonne van Oorschot drie avonden organiseren rondom thema’s die te maken hebben met (geloofs)opvoeding:
1. Geloofsopvoeding (23 april)
2. Compensatiegedrag (28 mei)
3. Grenzen voor jezelf en bij je kind (25 juni)
De avonden zullen waardevol zijn voor iedereen die kinderen opvoedt, of die daarbij betrokken is. We bevelen deze dan ook van harte bij u aan. De avonden beginnen om 19.45 uur met koffie en thee waarna om 20.00 uur de avond van start gaat. De afsluiting is rond 21.45 uur.
De toegang is vrij. Wel graag aanmelden via korps.deventer@legerdesheils.nl.
U bent hartelijk uitgenodigd op de genoemde data en tijd.

Zomervakantie

Nog een paar weken en dan trekt Nederland er weer massaal op uit naar het buitenland, in ons eigen landje of gewoon lekker thuis. Die periode noemen we de grote vakantie.
Het Leger des Heils gaat dan ook even op een "laag pitje". Maar wat zeker niet stopt zijn de zondagse samenkomsten (kerkdiensten). U bent van harte uitgenodigd om ook dan een bezoek aan ons korps te brengen.
De diensten beginnen om 10.00 uur, maar vanaf 09.50 uur zingen we God lof en eer toe.
En na de samenkomst nodigen we u hartelijk uit voor een kopje koffie/thee in onze bovenzaal. We zien naar u uit.