Samenkomst op zondag

Sinds zondag 5 juli jl. heeft korps Deventer op zondag weer de samenkomst om 10.00 uur. Wel met de nodige voorwaarden, waaronder de anderhalve meter-maatregel. Het zal anders verlopen en sommige dingen kunnen geforceerd aanvoelen. We rekening op uw begrip hierin. Maar het is goed om samen te mogen zijn met mede-christenen.

Concreet: wilt u onze samenkomst bijwonen, dan dient u zich hiervoor aan te melden bij de korpsofficier: korps.deventer@legerdesheils.nl
Bij binnenkomst krijgt u dan een plaats toegewezen.

Sing-in = Listen-in

Al een hele lange tijd houdt het Leger des Heils een aantal malen per jaar een zgn. Sing-in. Onder leiding van een enthousiaste muziekgroep zingen we dan ter meerdere glorie van onze Heer en Heiland. We gebruiken daarvoor de diverse kerkbundels.

In verband met de nog geldende RIVM-maatregelen veranderen we het voor een keer in een Listen-in. En dat betekent dat u ook gewoon kan luisteren naar de liederen die de muziekgroep zingt en zichzelf begeleidt op de instrumenten.

U bent niet minder welkom en we zien heel graag naar u uit.