Samenkomst op zondag

Het Leger des Heils, korps Deventer, kan op zondag nog steeds de samenkomsten houden om 10.00 uur. Wel met de nodige voorwaarden, waaronder de anderhalve meter-maatregel en ook het samen zingen is nog steeds niet mogelijk. Maar het is goed om samen te mogen zijn met mede-christenen.

Concreet:
Wilt u onze samenkomst bijwonen, dan dient u zich hiervoor aan te melden bij de korpsofficier: c.van.nieuwenhuijzen@legerdesheils.nl
Bij binnenkomst krijgt u dan een plaats toegewezen.
Het dragen van een mondkapje wordt zeker geadviseerd. Wanneer u eenmaal zit, mag deze weer af.

Adventsconcert

Al een hele lange tijd houdt het Leger des Heils een aantal malen per jaar een zgn. Sing-in. Onder leiding van een enthousiaste muziekgroep zingen we dan ter meerdere glorie van onze Heer en Heiland. We gebruiken daarvoor de diverse kerkbundels.
Op zondag 29 november, Eerste advent verzorgt de Sing-in Band een Adventsconcert in onze zaal aan de Rijkmanstraat 26. De aanvang is om 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar een aantal prachtige Adventsliederen en we zien heel graag naar u uit. Wel graag van te voren opgeven:c.van.nieuwenhuijzen@legerdesheils.nl.