Korpsofficieren

"Korpsofficier" is de Leger des Heils benaming voor de voorgangers van de kerkelijke gemeente. Zij leiden diensten zoals de samenkomst op zondagmorgen. Maar ook uitvaartdiensten en huwelijksinzegeningen. Daarnaast verrichten zij huisbezoeken, geven pastorale zorg en leiding tijdens wekelijkse activiteiten Met ingang van 17 juni 2018 zijn de korpsofficieren van Den Helder: Auxilliair kapiteins Henkjan en Jeanet Bosch Zij zijn te bereiken via de korpsmail: korps.denhelder@legerdesheils.nl of telefonisch: 0223 - 613208