Samenwerkende hulporganisaties voor de vluchtelingen

Help mee!

Nederland zet zich massaal in voor vluchtelingen in ons land. Op grote schaal wordt kleding en geld gedoneerd. Veel mensen bieden zich aan voor vrijwilligerswerk. COA, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland en het Leger des Heils hebben de handen ineen geslagen. Zij gaan samenwerken om de inzameling en distributie van goederen te coördineren.
image

Wat doen we?

Het Leger des Heils levert een structurele bijdrage op het gebied van inzameling, sortering en levering van kleding voor vluchtelingen/asielzoekers in de opvanglocaties van het COA. Een taak die het Leger al dagelijks invult voor hulpbehoevenden via zijn zestig korpsen en drie ReShare stores. Tevens zorgt het Leger des Heils ervoor dat de reeds aangeleverde hoeveelheden (niet gesorteerde) kleding waar COA geen bestemming voor heeft, worden ingezameld en gesorteerd. Op basis van de behoefte zal de organisatie er vervolgens voor zorgen dat de juiste hoeveelheid en type kleding op de juiste plek terecht komt.

Het Rode Kruis heeft een speciale website ingericht. Daarop is te zien waar welke hulp nodig is en welke vacatures er nog open staan. Ook heeft de organisatie een aantal zogenaamde WelkomWinkels in het land geopend, in de nabijheid van asielzoekerscentra. De Nederlanders kunnen daar terecht voor goederen en diensten die niet tot de primaire verantwoordelijkheid van het COA behoren, zoals kleding, speelgoed, fietsen, persoonlijke verzorgingsproducten en dergelijke. Op dit moment zijn in Goes, Tilburg, Roermond winkels open. De komende dagen volgen Utrecht Zwolle, Stadskanaal en Den Bosch. Ook helpt het Rode Kruis bijvoorbeeld bij het herstel van contact met familieleden, de inventarisatie van de noden in de AZC's en het leveren van bedden. Vluchtelingenwerk Nederland begeleidt vluchtelingen in Nederland van aankomst tot zelfstandigheid. Zij helpt vluchtelingen met hun asielprocedure en het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Vrijwilligers die vluchtelingen willen helpen bij hun eerste stappen in Nederland, zijn van harte welkom.

"Het Leger des Heils levert een structurele bijdrage op het gebied van inzameling, sortering en levering van kleding voor vluchtelingen/asielzoekers in de opvanglocaties van het COA. Een taak die het Leger al dagelijks invult voor hulpbehoevenden in Nederland."

Zamel gericht spullen in voor vluchtelingen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Vluchtelingenwerk Nederland, het Nederlandse Rode Kruis en het Leger des Heils hebben de handen ineen geslagen bij de hulpverlening aan vluchtelingen die zich in Nederland melden. In heel Nederland komen op dit moment mensen in actie om vluchtelingen te helpen. De samenwerkende hulporganisaties, die de vele burgerinitiatieven in goede banen leiden, zijn blij met de betrokkenheid, maar roepen tegelijkertijd op om vóór het starten van een actie goed bij een van de organisaties te informeren wat er precies nodig is. Als samenwerkende hulporganisaties willen we ervoor zorgen dat de juiste hulp(goederen) op de juiste wijze in de juiste hoeveelheden bij de vluchtelingen terechtkomen. Onze hulp moet zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte.