Geschiedenis

Hoe is het Leger des Heils ontstaan? The Salvation Army, de Engelse naam voor het Leger des Heils, is in Engeland opgericht door de methodistenpredikant William Booth. William Booth, geboren in 1829, werd in zijn tienerjaren christen en besteedde veel tijd aan het doorvertellen van het Goede Nieuws. Zo kwam Booth in aanraking met de arme bevolking van Oost Londen. Door deze confrontatie voelde hij het sterke verlangen ook iets voor deze mensen te betekenen. Booth besloot in 1865 The Christian Mission op te richten. Vanaf een zeepkist sprak hij vol enthousiasme over de liefde van God. Hoe mooi zijn boodschap ook was, landen deed zij vaak niet bij zijn toehoorders. Later kwam Booth tot de conclusie dat hongerige magen nu eenmaal geen oor hebben voor het evangelie. Behalve een boodschap bracht hij daarom samen met een aantal anderen ook brood bij de mensen. Pas toen de naam The Christian Mission in 1878 werd omgedoopt in The Salvation Army begon het werk van Booth duidelijke vruchten af te werpen. Het idee van een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en maatschappelijke wantoestanden, sprak velen aan.

The Salvation Army

Hieronder vindt u een historisch overzicht van het ontstaan van het "The Salvation Army", de Engelse naam van het Leger des Heils.
 1829  (17 januari) Catherine Mumford (William Booth's latere echtgenote) geboren in Ashbourne;
          Derbyshire (10 april) William Booth geboren in Nottingham
 1844  William Booth bekeerd ('Alles wat van William Booth is, zal nu van God zijn' )
 1855  (16 juni)  Huwelijk van William Booth en Catherine Mumford
 1856  (8 maart) William Bramwell Booth geboren
 1858  William Booth bevestigd als Methodistenpredikant
 1865  (2 juli) William Booth begint zijn werk in Londen en sticht de Christian Revival Mission
          (later: The Christian Mission)
 1867  Het eerste hoofdkwartier aan de Whitechapel Road in Londen geopend
 1878  In mei wordt de naam "The Salvation Army" voor het eerst gebruikt. Officiële
          naamsverandering in augustus. William Booth wordt de "Generaal" genoemd. In
          september wordt de eerste Legervlag ontplooid (ln Coventry). Voor de eerste maal worden
          blaasinstrumenten in de bijeenkomsten gebruikt
 1879  Het uniform wordt vastgesteld. Het eerste korps in Schotland geopend. De dag na Kerst
          komt het eerste nummer van de "War Cry" uit
 1880  De eerste kweekschool voor officieren geopend. Een groep heilsofficieren vertrekt naar
          de U.S.A. en begint daar de Legerarbeid. Ook in Ierland wordt begonnen. In steeds
          meer landen over de hele wereld verspreid "opent het Leger des Heils het vuur"
 1881  Het nieuwe hoofdkwartier (IHQ) wordt geopend op 101 Queen Victoria Street, London
 1886  Eerste Internationale Congres in Londen
 1887  (8 mei) De eerste samenkomsten worden in Nederland (Amsterdam) gehouden
 1890  Leger des Heils jeugdwerk georganiseerd. Op 4 Oktober wordt Catherine Booth bevorderd
          tot Heerlijkheid. In november publiceert William Booth zijn boek "In Darkest England and
          the way out"
 1901  Eerste zendingsziekenhuis van het Leger des Heils geopend in India
 1912  (20 augustus) William Booth bevorderd tot Heerlijkheid

Hoe komt het Leger des Heils aan zijn naam?
In 1878 beschreef één van de medewerkers de toenmalige organisatie in een artikel als "a volunteer army" (een leger van vrijwilligers). Bramwell Booth, de zoon van stichter William, maakte bezwaar tegen deze uitdrukking. “Ik voel mij een doodgewone dienstplichtige!”, zei hij. Daarmee drukte Bramwell uit dat hij zijn werk zag als een goddelijke opdracht. Vervolgens streepte zijn vader het woord volunteer door en schreef daarvoor salvation in de plaats.