Samenkomsten

Samenkomsten

In verband met COVID-19 vinden de samenkomsten op zondagmorgen in zeer aangepaste vorm plaats. De diensten zijn helaas uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt zich aanmelden bij de korpsofficier, via telefoonnummer 06 15838549, of bij haar afwezigheid via het telefoonnummer van het korps 0592 315 204. In de periode van 27 juli t/m 24 augustus is er samenkomst op: 9 en 23 augustus. (op 2 en 16 augustus geen samenkomst)

Samenkomst

Iedere week houden we op zondagmorgen om 10.00 uur een samenkomst. De samenkomsten zijn laagdrempelig voor iedereen en alle leeftijden. Centraal punt is een korte toespraak waarin een gedeelte uit de Bijbel op een, in het dagelijks leven praktisch toepasbare manier, wordt uitgelegd.
We bidden, zingen, maken muziek, geven een getuigenis ( delen van een persoonlijke ervaring met het geloof).
Tijdens een deel van de samenkomst is er kindernevendienst voor kinderen tot ong.13 jaar.
Na afloop van de samenkomst is er koffie en thee en gelegenheid tot ontmoeting.
(zie voor bijzonderheden elders op deze website)