Bijbelgespreksgroep

Meer weten over de Bijbel

De Bijbel is het bestverkochte boek ooit. Er zijn door de eeuwen heen naar schatting honderden miljoenen exemplaren verkocht van deze fascinerende verzameling verhalen en getuigenissen. Als Leger des Heils geloven wij dat God zelf de inspiratie is geweest voor de Bijbel en dat Hij zich hierin aan de mens heeft geopenbaard.
image

Mensen die de Bijbel kennen, kunnen beamen dat je er nooit in uitgelezen raakt. Je ontdekt telkens weer iets nieuws. De Bijbel laat je niet onberoerd. Als je de Bijbel leest gebeurt er iets met je. Als je meer wilt weten over de inhoud van de Bijbel en wat die kan betekenen voor jou, bezoek dan eens een bijbelstudie bij ons. Daar wordt/worden aan de hand van een thema een of meerdere Bijbelgedeelte(n) besproken. Je leert er hoe je de teksten en lessen uit de Bijbel praktisch kunt toepassen in je eigen leven. Vraag ernaar bij de korpsofficier en ontdek waarom de Bijbel het bestverkochte boek ooit is en wat dit boek voor jou kan betekenen.

Bijbelgespreksgroep

Leren uit de Bijbel

Iedere 4e donderdag van de maand (voor de data: zie het activiteitenoverzicht) is van 20.00-21.30 uur Bijbelgespreksgroep.
We komen met een groep mensen samen om uit de Bijbel te leren en er met elkaar over in gesprek te gaan.
De gesprekken zijn laagdrempelig. U kunt ten allen tijde aanschuiven.
U bent van harte welkom!

De Bijbelsgespreksgroep is na afloop van de maandelijkse gebedsbijeenkomst.
Deelname aan de activiteiten kan los van elkaar.