Bijbelgespreksgroep

leren uit de Bijbel

eens per maand op donderdagavond is er een Bijbelgespreksbijeenkomst (voor de data: zie het activiteitenoverzicht)

We leren samen uit de Bijbel en gaan erover in gesprek

Op de donderdagavonden die in de agenda aangegeven staan is van 20.00-21.30 uur Bijbelgespreksgroep.
We komen met een groep mensen samen om uit de Bijbel te leren en er met elkaar over in gesprek te gaan.
De gesprekken zijn laagdrempelig. U kunt ten allen tijde aanschuiven.
U bent van harte welkom!

De Bijbelsgespreksgroep is na afloop van de maandelijkse gebedsbijeenkomst.
Deelname aan de activiteiten kan los van elkaar.