Missie

Het Leger des Heils is internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te leningen zonder enige vorm van discriminatie. Leger des Heils korps Assen is een onderdeel van deze geloofsgemeenschap Over ons

Wat is er te doen in ons korpsgebouw?

Het spijt ons u te moeten melden dat, in verband met COVID-19 activiteiten niet door kunnen gaan.
Ook de kledingwinkel is gesloten

De samenkomsten die in de zomerperiode weer opgestart waren (met in acht neming van de maatregelen i.v.m. COVID-19) zijn helaas vanaf 11 oktober 2020 tijdelijk weer gestopt. Zodra het opnieuw mogelijk is om samenkomsten te houden zullen we dat vermelden op deze website
Lees verder