Missie

Het Leger des Heils is internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te leningen zonder enige vorm van discriminatie. Leger des Heils korps Assen is een onderdeel van deze geloofsgemeenschap Over ons

Wat is er te doen in ons korpsgebouw?

- Iedere week houden we op zondagmorgen om 10.00 uur een samenkomst. De samenkomsten zijn laagdrempelig voor iedereen en alle leeftijden. Centraal punt is een korte toespraak waarin een gedeelte uit de Bijbel op een, in het dagelijks leven praktisch toepasbare manier, wordt uitgelegd.
We bidden, zingen, maken muziek, geven een getuigenis ( delen van een persoonlijke ervaring met het geloof).
Tijdens een deel van de samenkomst is er kindernevendienst voor kinderen tot ong.13 jaar.
Na afloop van de samenkomst is er koffie en thee en gelegenheid tot ontmoeting.
(zie voor bijzonderheden elders op deze website)

-van maandagmiddag t/m zaterdagmiddag is onze 2e handskledingwinkel "de tweede hand" open van 13.00-16.00 uur.
(houd deze website en de vermelding in de winkel in de gaten voor bijzonderheden rondom de openingstijden)

-iedere woensdagmiddag is van 13.00-16.00 uur inloopmiddag.
tijdens deze middagen wordt er zitting gehouden door iemand van de schuldhulppreventie (zie elders op deze website)
van 14.30-15.30 uur is er een speciaal moment voor de kinderen. Ze gaan dan samen spelen en naar een Bijbelverhaal luisteren.

Iedereen is van harte welkom bij onze activiteiten.
(Soms is aanmelding gewenst). Voor informatie kunt u terecht bij de korpsofficier, aux. kapt. Niesje Havinga- Meijer.


Voor verdere activiteiten in ons korpsgebouw - zie de agenda op deze website
Lees verder