Korps Assen volop in beweging

Korps Assen, al meer dan 100 jaar in Assen en gevestigd in een monumentaal pand, is anno 2013 volop in beweging. Enkele jaren geleden werd de sluiting van het Korps nog aangekondigd doordat de financiën niet toereikend waren om als zelfbedruipend Korps verder te gaan. Hiertegen kwam de korpsbevolking in opstand en met behulp van de penningmeester is het gelukt het korps te behouden voor Assen. Hulde voor allen die daaraan hebben bijgedragen! Korps Assen werd officieel Buitenpost Assen (zonder eigen Korpsofficier(en)) en werd toegevoegd aan Korps Groningen. In juni 2014 is Buitenpost Assen overgedragen aan Korps Emmen en in de zomer van 2016 werden we verblijdt met weer een eigen Korpsofficier, Auxiliair Kapitein Niesje Havinga-Meijer. Over ons

Agenda november 2017-januari 2018

Wat is er te doen in het korpsgebouw?

U zult zien dat we niet alleen Samenkomsten houden, er zijn wekelijks activiteiten waar u aan kunt deelnemen.
In de loop van de komende tijd hopen wij meer activiteiten aan te kunnen bieden, uw ideeën zijn waardevol en welkom
Lees verder