Zorg en Welzijn

Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. 
Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.

Together we're one

Korps Apeldoorn kan niet alle hulp bieden waar vraag naar is. Daar hebben we geen mensen en middelen voor. Gelukkig kunnen we een beroep doen op de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg: een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Samen doen we ons best om u te helpen. Together we're one!

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is onderdeel van het Leger des Heils in Nederland. Zij coördineert, ondersteunt en geeft leiding aan twaalf werkeenheden in het land, die zich met welzijnswerk en gezondheidszorg bezighouden.
Meer over Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Leger des Heils Gelderland

Leger des Heils Gelderland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Hier werken professionals op het gebied van hulpverlening. Doet u een beroep op ons? Dan kijken we eerst of wij u kunnen helpen. Lukt dat niet, dan schakelen we Leger des Heils Gelderland in. 
Meer over Leger des Heils Gelderland

Zorgaanbod

Het Leger des Heils biedt hulp op veel terreinen. Soms is het moeilijk om er achter te komen waar u terecht kunt met uw hulpvraag. Om u op weg te helpen, hebben wij een overzicht met hulpvragen.
Meer over het zorgaanbod van het Leger des Heils