wie zijn wij korps Apeldoorn

Korps Apeldoorn is een gemeente van het Kerkgenootschap Leger des Heils. Een korps van het Leger des Heils is een centrum voor geestelijk en maatschappelijk werk.

Korps Apeldoorn biedt doordeweeks mogelijkheden voor activiteiten en het bijwonen van bijeenkomsten. Iedere zondag beleven we een inspirerende samenkomst, oftewel kerkdienst. Een dienst waarin plaats is voor jong en oud.

Onze 'korpsbevolking' bestaat uit mensen uit allerlei delen van de maatschappij. Individuen die een eigen mening hebben; mensen die allemaal op hun eigen manier hun geloof beleven. Dat geloof is wat ons samenbindt. Het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus Christus, die uit liefde voor de mensheid zijn leven heeft gegeven.
Geloven doen we samen, maar ieder op zijn of haar eigen manier. Deze diversiteit aan mensen, meningen en werkwijzen biedt ons de mogelijkheid om meerdere doelgroepen te bereiken. Ieder lid van korps Apeldoorn kan zijn of haar eigen persoonlijkheid en talenten inzetten voor God en het Leger des Heils. We zijn niet gebonden aan één manier van geloofsbeleving en -uiting. We spreken ouderen aan met traditionele liederen en de jongeren met moderne praise. Voor ieder wat wils!

Crest-Hofveld-327x327