Samenkomst

In onze kerkelijke gemeente (korps) is iedereen van harte welkom. Op zondag houden we onze samenkomsten (kerkdiensten). Hier krijgt iedereen de kans tot rust te komen, na te denken over de zin van het bestaan en anderen te ontmoeten. De samenkomsten van korps Apeldoorn beginnen elke zondag om 10.00 uur.
image

Met het jaarthema van het Leger des Heils In Nederland "Je bent niet alleen" en het jaarthema van korps Apeldoorn "Aangeraakt; de ander ontmoeten" als richtsnoer. Ook de komende maanden zijn er weer strofen uit liederen/gedichten die leidraad zijn voor hetgeen we met elkaar in deze maanden beleven.

Juni:

Voor de maand juni uit het gedicht "Pinkstervuur" van Bep Kramer-van Dijk de volgende regels:

Wij vragen op het pinksterfeest: O Heil’ge Geest die troostend kwam. Daal neder in ons koude harten zet dat hart in vuur en vlam.

Maak door Uw kracht ons hart bereid om te gaan leven tot Gods eer. Zo wordt Gods lof alom verbreid en daalt een stroom van zegen neer

Ieder jaar weer een goed moment om bij de viering van het Pinksterfeest aangeraakt te worden door de kracht van het bezielend vuur. Vakantietijd betekent dat er iets minder vergaderd wordt er wat minder bijzondere activiteiten zijn en voor velen de gelegenheid om een paar weken met gezin of vrienden in een andere omgeving te verblijven. Dat biedt tijd en gelegenheid om van de schoonheid van Gods natuur te genieten en wat meer tijd te besteden aan zij die ons lief en dierbaar zijn.

Juli:

Het tweede couplet van lied 418 is leidraad voor de maand juli:

De schoonheid die de aarde biedt, de liefde die de mens geniet, bent U daarvan de gever niet? O Heer heb dank.