Samenkomst

In onze kerkelijke gemeente (korps) is iedereen van harte welkom. Op zondag houden we onze samenkomsten (kerkdiensten). Hier krijgt iedereen de kans tot rust te komen, na te denken over de zin van het bestaan en anderen te ontmoeten. De samenkomsten van korps Apeldoorn beginnen elke zondag om 10.00 uur.
image

Augustus

In de maand augustus sluiten we het jaarthema "Aangeraakt; de ander ontmoeten" af.

Het tweede couplet van lied 385 (Liederen van het Leger des Heils, 2007) illustreert het verlangen van ons korps en ieder die zich daarbij betrokken voelt:

"U kent, o Heer, onze noden, weet wat een ieder behoeft; wil ons genadig vergeven wat U in ons heeft bedroefd. Schenk ons een heerlijke zegen, fris als de dauw op het land, doe ons de aanraking voelen van uw genezende hand!
Refrein: Zie, hoe verlangend ons hart op U wacht; sterk ons opnieuw door uw Geest en uw kracht!"

September

Het thema van de maand september is "Op de juiste plaats". Daarmee leiden we ons jaarthema in. Daar past de bede uit het tweede couplet van lied 503 (Liederen van het Leger des Heils, 2007) mooi bij:

"U, zo heilig en verheven, die ons in het levend Woord, tegemoetkomt als de Vader, die zijn kinderen kent en hoort, zichtbaar bent U in uw daden van bevrijding, goedheid, kracht; help ons hart en handen oop'nen voor uw liefde, ied're dag."