Samenkomst

In onze kerkelijke gemeente (korps) is iedereen van harte welkom. Op zondag houden we onze samenkomsten (kerkdiensten). Hier krijgt iedereen de kans tot rust te komen, na te denken over de zin van het bestaan en anderen te ontmoeten. De samenkomsten van korps Apeldoorn beginnen elke zondag om 10.00 uur.
image

Met het jaarthema van het Leger des Heils In Nederland "Je bent niet alleen" en het jaarthema van korps Apeldoorn "Aangeraakt; de ander ontmoeten" als richtsnoer, gaan we in de komende maanden op weg naar Pasen en beleven we samen de Lijdenstijd.

Het maandthema voor februari is "Contactpunten". Om anderen te ontmoeten, zijn ontmoetingsmomenten, contactpunten nodig. Om de Ander - God - persoonlijk te ontmoeten, zijn er in het leven van alledag ook contactpunten, 'stille' momenten nodig. Het gedicht van Feijer en Van IJzendoorn (uit: "Anders kijken naar kinderen") kan ons helpen om het zoeken naar contactpunten met de ander en de Ander vorm te geven.

dat wij in de kleine dingen die wij doen voor elkaar mogen groeien in medemenselijkheid en liefde, opdat velen bij ons steun en geborgenheid vinden.


Groeikracht

Het maandthema voor maart is "Groeikracht". In deze maand begint het voorjaar. Wat kun je in de koude en soms nog sombere dagen van januari uitzien naar het moment dat de dagen langer worden, de zon meer kracht krijgt en het aangenamer is om buiten te zijn. Een nieuwe lente… brengt niet alleen een nieuw geluid, maar ook groeikracht. In de weken voorafgaand aan Pasen laten we ons door Bijbelteksten inspireren tot geestelijke groeikracht. Onderstaand gebed kan daar behulpzaam bij zijn.

Wij bidden om idealisten, om mensen die geloven in de groeikracht van het goede en die daarom blijven hopen op een betere wereld, om mensen die de moed hebben om tegen de stroom in te gaan en alles doen om hun dromen werkelijkheid te maken.

God, oorsprong van alle leven, geef dat we zijn als het mosterdzaadjedat wij in de kleine dingen die wij doen voor elkaar mogen groeien in medemenselijkheid en liefde, opdat velen bij ons steun en geborgenheid vinden

.