Samenkomst

In onze kerkelijke gemeente (korps) is iedereen van harte welkom. Op zondag houden we onze samenkomsten (kerkdiensten). Hier krijgt iedereen de kans tot rust te komen, na te denken over de zin van het bestaan en anderen te ontmoeten. De samenkomsten van korps Apeldoorn beginnen elke zondag om 10.00 uur.
image

Met het jaarthema van het Leger des Heils In Nederland "Je bent niet alleen" en het jaarthema van korps Apeldoorn "Aangeraakt; de ander ontmoeten" als richtsnoer. In de komende maanden beleven we de Stille Week met daarin Goede Vrijdag, het Paasfeest en Hemelvaartsdag. In de Bijbel komen we verschillende beschrijvingen tegen van ontmoetingen met de opgestane Heer. Gods Zoon die de moeilijke en zware weg naar het Kruis is gegaan, maar de dood heeft overwonnen en leeft!

April:

Onderstand gedicht is in dat licht de ‘gedachte’ voor de maand april. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. De Levende Heer heeft de toekomst en wie in hem gelooft, ook

Wij bidden om idealisten, om mensen die geloven in de groeikracht van het goede en die daarom blijven hopen op een betere wereld, om mensen die de moed hebben om tegen de stroom in te gaan en alles doen om hun dromen werkelijkheid te maken.

God, oorsprong van alle leven, geef dat we zijn als het mosterdzaadjedat wij in de kleine dingen die wij doen voor elkaar mogen groeien in medemenselijkheid en liefde, opdat velen bij ons steun en geborgenheid vinden

Mei:

In de maand mei staan 'zien' en 'geloven' centraal. Zowel de persoonlijk ontmoeting(en) met de opgestane Heer en Zijn volgelingen, maar ook onze eigen geloofservaringen met de Levende Heer.

Een uitspraak van Godfried Bomans sprak mij aan. "Geloven en weten zijn twee rails, die evenwijdig lopen en elkaar nooit ontmoeten, behalve bij het kind." Het gaat om geloven én om weten. Ook hoe ingewikkeld het kan zijn deze met elkaar te verbinden.