Overdenking

In het plaatselijke kerkblad van korps Apeldoorn staat altijd een overdenking, geschreven door één van de leden. De boodschap van deze overdenking delen we graag met iedereen die onze website bezoekt.

Mijn plaats

 Lt.-kolonel Ine Voorham

En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’ (Lucas 13:30)

Wat is valse bescheidenheid? Misschien kent u wel het verhaaltje. Als je een koektrommel wordt voorgehouden net dat ene halve koekje eruit pikken. Je kunt er bijna zeker van zijn dat de gastvrouw of -heer je royaal een 'heel' koekje geeft. Resultaat: je geniet van anderhalf koekje. Of het valse bescheidenheid is of iets anders, het is een feit dat op de voorste rijen in kerken en Legerzalen je in het algemeen de meeste onbezette stoelen aantreft. Gelukkig gaat het er niet om of je op de voorste of de achterste rij zit. Wel dat je op je plaats bent bij Jezus.

In de decembermand is ons thema "(ruim) plaats (in) voor Jezus". Plaats maken en anderen hun plaats gunnen zijn onderwerpen waar Jezus gedurende Zijn leven op aarde graag met zijn omstanders over van gedachten wisselde. Anders gezegd: het gaat Jezus aan het hart als wij niet op die plaats terecht komen die God voor ons beschikbaar heeft. Zo beschrijft Lucas de gelijkenis die Jezus vertelt over het kiezen of vinden van de juiste plaats. Natuurlijk gaat het over een feest en niet zo maar een feest. Een bruiloftsfeest. Symbool van Gods nieuwe wereld, het Koninkrijk Gods. Er is geen twijfel mogelijk; voor iedereen die Jezus als Redder aanneemt is er plaats. Een plekje bij Jezus aan tafel; niet door onszelf verkregen, maar door genade aan ons gegeven.

In Lucas 14 beschrijft de evangelist hoe mensen geneigd zijn voor zichzelf de beste plaats te kiezen omdat zij vinden dat zij er 'recht' op hebben. Kies niet de ereplaats uit. Je loopt dan het risico dat er nog iemand komt die belangrijker is dan jij en dan moet je ten aanschouwe van iedereen 'plaats' maken. Om je 'dood' te schamen. Ook dit jaar scharen we ons eind december weer in gedachte rond het Kind Jezus, liggende in een voederbak in een stal in Bethlehem. Toonbeeld van omstandigheden niet passend bij de grootheid en glorie van de Zoon van God. Ook het toonbeeld van nederigheid en bereidheid van Gods Zoon om dienend te midden van mensen aanwezig te zijn. God heeft ons aan elkaar gegeven om ervaren liefde van God te tonen en te delen met anderen. De komende weken krijgen we weer volop de gelegenheid om kinderen, volwassenen en ouderen te ontmoeten. Wat een voorrecht dat wij ze een 'goede' plaats kunnen geven. Niet alleen omdat we over een prachtig korpsgebouw beschikken, maar bovenal omdat we anderen mogen laten meegenieten van Gods dagelijkse nabijheid en zegen. Dat is dichtbij God zijn. De beste plaats die een mens kan wensen. U kwam af van uw troon en liet achter uw kroon, en voor mij werd Ge in Betlehem kind. Maar geen mens in die stad die een plaats voor U had: ‘t Lam van God was op aarde onbemind. O, kom in mijn hart, Heer Jezus, er is plaats in mijn hart voor U. O, kom in mijn hart, Heer Jezus, kom, er is plaats in mijn hart voor U. (Lied 469)

image