Overdenking

In het plaatselijke kerkblad van korps Apeldoorn staat altijd een overdenking, geschreven door één van de leden. De boodschap van deze overdenking delen we graag met iedereen die onze website bezoekt.
image

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid

"Ken Uzelf!" is een korte, bondige uitspraak, al bekend vanuit de oudheid en te lezen in een inscriptie in de Tempel van Apollo in Delphi. Het zijn maar twee woorden, maar met een kern van waarheid. Of eigenlijk: vol van wijsheid.

Inzicht in wie je bent, wat je denkt én wat je wilt bereiken vraagt om tijd om je te bezinnen. De zin, de kern van je leven te onderzoeken. Wie de zegen ervaart van God te kennen, kan onbevangen naar zichzelf kijken. Wie vertrouwd is met Gods Woord, de Bijbel, vindt daarin goede richtlijnen om niet alleen jezelf beter te keren kennen, maar ook om te ervaren dat God van ons houdt zoals we zijn én ons door de werking van Zijn Geest tot betere, mooiere mensen wil maken.

"Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg."
Spreuken 3:5-6

Het vijfde en zesde vers uit Spreuken 3 is de derde raad die de Spreukendichter geeft. In totaal staan er vijf wijze raden in dit hoofdstuk. Allemaal uitmondend in het ontvangen van 'zegen' als je deze raad opvolgt. De zegen als gevolg van het opvolgen van dit advies "steun niet op eigen inzicht" is dat God een weg voor ons opent. Niet zo maar een weg, maar DE weg die leidt ten leven. Dat betekent een leven leven waar God de eerste plaats in heeft. Wij steeds meer oog krijgen voor de grootheid van Zijn wezen. En tegelijkertijd oog krijgen voor de ander. In wat de ander ontbreekt en waar wij mogelijk in kunnen voorzien, maar ook dat wij van de 'ander' kunnen leren. Hoe zijn of haar inzicht in eigen 'zijn' heeft geleid tot een mooier, rijker leven. Misschien ontdekken we dat eerder bij de ander dan bij onszelf. Ook dat is zelfkennis én dus echte wijsheid!