Overdenking

In het plaatselijke kerkblad van korps Apeldoorn staat altijd een overdenking, geschreven door één van de leden. De boodschap van deze overdenking delen we graag met iedereen die onze website bezoekt.

Eendracht: samen de missie handen en voeten geven

Majoor Marian Poppema  

Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen, in de mooiste tijd van het jaar, mei, begin juni.  

Na de wintertijd, waarin de natuur nogal doods overkomt, staat ze nu op springen. De bomen staan vol in blad, de meidoorn bloeit, de velden zijn geel van de paardenbloemen, langs alle wegen witte randen van het fluitenkruid. De natuur is één en al uitbundigheid!  

En dat is precies wat wij als gemeente van Jezus Christus, maar ook ieder persoonlijk, mogen beleven: een doorbraak van Gods voorjaar!  

En is Pinksteren daarvoor niet precies de goede tijd? In de Bijbel lezen we dat op de Pinksterdag de adem van God over de mensen gaat, als een storm, die niet vernielt, maar bezielt! En er verscheen een vuur uit de hemel, een gloed die niemand verteerde, maar aanstekelijk werkte op ieder die het meemaakte. De uitwerking van de Geest van God is geweldig: nu kan de gemeente van Jezus handen en voeten geven aan haar missie. De Bijbel vertelt dat de gemeente door de Geest ééndrachtig samen werkte. Dat is een mooie term: ééndrachtig.  

Dat heeft niets van een kleffe, klitterige gemeenschap die het zo goed met elkaar getroffen heeft. Het betekent: ééndragend, samen dragend, samen de schouders eronder, samen je missie vervullen.  

De Geest roept ons op tot de bouw van het geestelijk huis, de gemeente van Christus. Ieder draagt zijn steentje bij, sterker nog, ieder laat zich gebruiken als levende steen.  

O, Geest uw macht is onbeperkt;

U hebt mij keer op keer versterkt.

Mijn leven kan door U voortaan

in 't teken van Gods volheid staan.    

(Lied 508 uit "Liederen van het Leger des Heils")

Meditatie  juni - juli 2019