Overdenking

In het plaatselijke kerkblad van korps Apeldoorn staat altijd een overdenking, geschreven door één van de leden. De boodschap van deze overdenking delen we graag met iedereen die onze website bezoekt.

Hemel en aarde bewegen

Lt.-kolonel Ine Voorham

Edsilia Rombley behaalde in 1998 de vierde plaats op het Eurosongfestival met het lied "Hemel en Aarde". Zoals in zo veel songs gaat het ook in dit lied over de liefde tussen mensen. Edsilia komt tot de conclusie ‘Ik wilde nooit geloven maar er is meer tussen hemel en aarde’. Waarschijnlijk zal ze er veel voor over moeten hebben gehad om op de vierde plaats te eindigen. Misschien was het wel zo dat ze er ‘hemel en aarde’ voor heeft moeten bewegen. We gebruiken dit gezegde om aan te geven dat je er alles aan gedaan hebt om wat je zo graag wilde, te bereiken. Anders gezegd: het is niet vanzelf gegaan, het was niet eenvouding. In de digitale bibliotheek van de Nederlandse letteren staat bij de verklaring van het gezegde "hemel en aarde bewegen", dat deze ontleend kan zijn aan de Bijbeltekst uit Haggaï 2:7: "Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog ééns, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven." (Nieuwe Statenvertaling).

In de geciteerde tekst uit Haggaï staat welke invloed de komst van de Messias zal hebben. De geboorte, het lijden, sterven, de opstanding en hemelvaart van Christus zullen alle schepselen raken. De mensen die de boodschap verstaan en aannemen, maar ook degenen die Gods liefde negeren.

De evangelist Johannes omschrijft het met de woorden "Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig." (Johannes 1:14, Bijbel in Gewone Taal).

In de komende weken zal de viering van de komst van Gods Zoon naar onze wereld op verschillende manieren belicht worden. We zingen erover, we lezen het kerstevangelie in de Bijbel, we beluisteren muziek, versieren ons huis en misschien nog wel veel meer. We zijn er druk mee. Echter, de grootste inspanning heeft God voor ons gedaan. God heeft ‘hemel en aarde bewogen’ om geluk, vrede en welzijn voor de onvolkomen, zondige mens bereikbaar te maken. In de nacht van de geboorte van Jezus ging de hemel open. God komt in een teer, kwetsbaar kind wonen onder mensen. Met slechts een doel: innerlijke vrede te brengen in de harten van mensen.

Komende weken zijn we druk om op allerlei manieren kerstfeest te vieren. Ik wens ons toe dat we in het delen van het goede nieuws van de komst van het Kind, hemel en aarde zullen bewegen om de kern van het feest voor ogen te houden. Zelf te mogen ervaren dat God in ons midden wil zijn en het met anderen te mogen delen ‘God wil onder mensen wonen’. Dus ook in jouw hart.

Hemel raakt aarde aan 773x338