Overdenking

In het plaatselijke kerkblad van korps Apeldoorn staat altijd een overdenking, geschreven door één van de leden. De boodschap van deze overdenking delen we graag met iedereen die onze website bezoekt.

Zijn sterven bracht mij 't leven weer

Lt.-kolonel Ine Voorham

Als ik in mijn Bijbel lees, kom ik regelmatig vanuit menselijk oogpunt gezien onlogische opvattingen tegen. Wat de wereld als dwaas betitelt, is in Gods ogen wijs. Wat zwak is volgens de mening van mensen, wordt door God sterk gemaakt. Zinsneden die uitdagen om over te filosoferen.

Wat te denken van het noodlot volledig onschuldig omgebracht te worden zoals Jezus treft. Aan de schandpaal genageld te worden. Gekruisigd worden is toch een schande! De kruisiging van Jezus is een schande en een schoonheid. Niet omdat het toonbeeld van een mens stervend aan een kruis schoonheid is. Wel omdat Jezus uit pure liefde voor de zondige mens deze weg gaat. Niet door Hemzelf zo gewild, niet door Hemzelf uitgekozen. God, Zijn Hemelse Vader heeft Hem deze taak gegeven. Jezus vervult zijn taak tot het bittere eind. Het licht gaat uit in het aardse leven van Jezus. In de natuur is het op klaarlichte dag aardedonker. Op de eerste dag van de nieuwe week, net na sabbat, is er weer activiteit. Niet doordat de vrouwen naar het graf zijn gegaan om Jezus de laatste zorg te bieden. Het dode lichaam van Jezus ligt niet meer in het graf. De Levende Heer spreekt vrouwen en mannen aan en toont dat Hij de opgestane Heer is. Het is Leven met een hoofdletter. De gekruisigde Jezus leeft! "Geen graf hield Hem, geen doodsgeweld, Hij overwon, die sterke Held!"

Een beschrijving van het gebeuren op Golgota tart iedere logica. Het lijden, sterven en de opstanding van Jezus zijn niet bedoeld om door de mens te kunnen worden verklaard. Laat staan om te kunnen begrijpen. Het is niet te bevatten. Het is bedoeld om in grote dankbaarheid aan te nemen en om uit te leven. Ieder leven kent hoogte- en dieptepunten. De hoogte en de diepte van de markeringspunten in het leven kunnen nog al eens per individu verschillen. Uiteindelijk gaat het er om hoe we uit die strijd komen. Als verliezer of als winnaar. Gelukkig kent God een andere boekhouding – als Hij er al een heeft – dan mensen. Hij nodigt de mens uit zich te verliezen in Zijn liefdevolle genade. Om overwinnaar te zijn. Door mij ervaren als onbaatzuchtige liefde die met het menselijk verstand niet te bevatten is. Winnaar, niet op punten maar door Goddelijke genade. God maakt zondige verliezers tot winnaars door het geloof in Jezus Christus. Dat geldt voor mij, maar gelukkig voor iedereen.

Maar 't grootste dat Hij heeft gedaan, is dat Hij voor ons leeft; dat Hij niet onder is gegaan, maar overwinning geeft.

Overdenking april - mei