Missie

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel.
Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken
en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

William Booth, stichter van het Leger des Heils

"Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden..."

Één Leger

Wij zien voor de 21e eeuw een door God in het leven geroepen en met de Geest vervuld Leger. Overtuigd van onze roeping gaan wij gezamenlijk voort en willen wij...

 • ons geestelijk leven verdiepen;
 • één zijn in gebed;
 • leiders ontdekken en opleiden;
 • onze financiële onafhankelijkheid en offervaardigheid vergroten.

Één Missie

Met de levensveranderende boodschap van Jezus die vrijheid, vrede en leven schenkt, willen wij...

 • nadruk leggen op een geïntegreerde aanpak binnen onze dienstverlening;
 • jongeren en kinderen bereiken en hen erbij betrekken;
 • instaan voor de mensen aan de rand van de samenleving en hen dienen;
 • nieuwe initiatieven aanmoedigen binnen onze missie.

Één Boodschap

Met de levensveranderende boodschap van Jezus die vrijheid, vrede en leven schenkt, willen wij...

 • zonder schaamte Christus in ons leven laten zien;
 • ons geloof in levensverandering bevestigen;
 • doeltreffend evangeliseren en volgelingen opleiden;
 • zorgen voor goed opleidingsmateriaal.