Kleding inleveren

Heeft u gebruikte kleding? Gooi het niet zomaar weg, maar breng het naar het Leger des Heils. Voor het gebouw aan het Hofveld staat een kledingcontainer. U kunt daar uw gebruikte kleding en schoenen in afgesloten zakken in deponeren. Wat bruikbaar is, wordt in onze kledingwinkel aan het Hofveld verkocht. Het restant wordt verwerkt door Leger des Heils ReShare.
image

Woont u niet in de buurt? Geen probleem. In Apeldoorn staan op diverse plaatsen kledingcontainers. De meeste vindt u in de winkelcentra in de buitenwijken. Klik hier voor een overzicht van de kledingcontainers in Apeldoorn.

Wat doet het Leger des Heils met tweedehands kleding?

De meeste kledingcontainers van het Leger der Heils worden geleegd door ReShare. Dat is het onderdeel van het Leger des Heils dat zich bezighoudt met kledinginzameling. Per jaar zamelt ReShare ongeveer 25 miljoen kilo kleding in.

Een deel van die kleding verstrekt het Leger aan mensen die geen geld hebben om kleding te kopen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan dak- en thuislozen, asielzoekers of mensen die door een brand alles zijn kwijtgeraakt. Een ander deel wordt op verschillende manieren verkocht. Zo heeft het Leger des Heils eigen kledingwinkels, zoals die aan het Hofveld in Apeldoorn, en een eigen kledingmerk: 50/50. De opbrengst komt ten goede aan de hulpverlening. Met de inzameling van gebruikte kleding levert het Leger des Heils overigens ook een belangrijke bijdrage aan een schoner milieu. Kleding die niet meer 'draagbaar' is, wordt namelijk gerecycled.