Gebedsgroep

Bidden helpt. Alleen of samen. Voor de wereld, voor je omgeving, voor de ander of voor jezelf. Wij geloven dat God naar ons luistert. Daarom bidden wij alleen, samen met iemand, in kleinere groepen, in onze samenkomsten en in landelijk verband.
image

Iedere woensdagochtend van 10.00-11.00 uur is er in een aparte ruimte in ons gebouw de mogelijkheid om samen te bidden. De gebedsgroep bidt niet alleen voor mensen van het Leger des Heils, maar ook voor actuele ontwikkelingen in de wereld en andere onderwerpen die worden aangedragen.
Wilt u meebidden? Kom gerust; u bent welkom!