Bezoek en hulp aan huis

God dienen is mensen dienen. Daarom willen wij er zijn voor de buurt

Soms gebeuren er ingrijpende dingen in een mensenleven. Het Leger des Heils biedt pastorale zorg aan mensen die dat nodig hebben. We hebben goede gesprekken die helpen om zaken een plek te geven.

Pastoraal team

Korps Apeldoorn heeft een pastoraal team. Dit team heeft een rooster voor het bezoeken van zieken en ouderen die verbonden zijn aan ons korps, Op deze manier ontvangen mensen vanaf een bepaalde leeftijd structureel en regelmatig pastoraal bezoek.

Bezoek Voor U

De vrijwilligers van de afdeling BVU (“Bezoek Voor U”) komen ook graag bij de mensen thuis. Zij bezoeken oudere en/of zieke korpsgenoten, of mensen die ons worden aangereikt door andere organisaties. Zij kunnen ingezet worden voor hand- en spandiensten, zoals bijvoorbeeld het doen van de boodschappen. De BVU organiseert acht keer per jaar een dienst in verzorgingshuizen in Apeldoorn en omgeving.