Geen Maatschappelijk spreekuur

16-05-2019 , Korpsgebouw Leger des Heils, Hofveld 21-23 Apeldoorn

Korpsgebouw Leger des Heils, Hofveld 21-23 Apeldoorn Onbekend

Vanwege het corona-virus en de maatregelen die de regering heeft getroffen heeft de leiding van het Leger des Heils besloten het spreekuur voorlopig te annuleren. Dat is een ingrijpend besluit, maar nodig gezien de ontwikkelingen.

Mocht u behoefte hebben aan contact, dan kunt u bellen met 06-25152176. Wij bidden dat u in deze bijzondere tijd Gods nabijheid en zegen zult blijven ervaren en hopen u spoedig weer in onze diensten te kunnen ontmoeten.