Gebedsgroep

15-05-2019 , Korpsgebouw Leger des Heils, Hofveld 21-23, 7331 KB Apeldoorn

Korpsgebouw Leger des Heils, Hofveld 21-23, 7331 KB Apeldoorn Onbekend

Iedere woensdagochtend van 10.00-11.00 uur is er in een aparte ruimte in ons gebouw de mogelijkheid om samen te bidden. De gebedsgroep bidt niet alleen voor mensen van het Leger des Heils, maar ook voor actuele ontwikkelingen in de wereld en andere onderwerpen die worden aangedragen.
Wilt u meebidden? Kom gerust; u bent welkom!