Korpsofficieren

De korpsofficieren, Majoors Jojanneke en Jan-Willem van Schaik

Sinds juni 2016 wonen wij met onze 5 kinderen, Sietske, Hielke, Freek, Janneke en Geeske in Almere en zijn wij aan korps Almere verbonden als korpsofficieren (voorgangers).

Als wij aan mensen vragen of ze weten wat het Leger des Heils doet, is het meestal zo dat men er wel iets over kan zeggen, maar niet precies kan vertellen waarom we er zijn. In het kort gezegd is het zo dat wij geloven dat ieder mens ertoe doet. Dat heeft te maken met dat we geloven in de liefde van God die naar alle mensen uitgaat. Wij vinden dat alle mensen recht hebben op een menswaardig bestaan in deze wereld. Het Leger des Heils wil mensen aanmoedigen om op zoek te gaan naar de zin van het leven, maar ook mensen bijstaan die hulp nodig hebben in welke vorm dan ook. Daarin willen we geen onderscheid maken omdat we geloven dat God ieder mens liefheeft.

Kortom: Wij willen in woord en daad een verkondigers zijn van het Evangelie van Jezus Christus. Wij willen er graag zijn voor mensen. Niet alleen voor mensen met praktische problemen, maar ook mensen die vragen hebben op het gebied van zingeving of eenzaamheid.

Zoals u op deze website kunt zien gebeurt er veel in het korps. Iedere dag is er wel wat te doen en is zowel jong als oud van harte welkom. U bent er altijd welkom voor een kopje koffie, maar ook voor wat gezelligheid, vrijwilligerswerk of meer informatie. Stap gerust eens binnen, we zien naar u uit!