Klankgroepen

Naast de bestaande Bijbelstudie- en gespreksgroepen hebben wij ook 'klankgroepen'. Een klankgroep bestaat uit mensen die elkaar elke veertien dagen / wekelijks ontmoeten. Dit kan bij iemand thuis zijn of in ons gebouw ‘t Klankbord aan de Pianoweg in de Muziekwijk.

De klankgroep bijeenkomsten zijn gebaseerd op een viertal thema’s, die samen ook het programma van de ontmoeting vormen. Deze thema’s komen iedere bijeenkomst terug:

Welcome: Elkaar ontmoeten

Tijdens deze avonden is er tijd voor ontmoeting met elkaar. Onderlinge zorg en verbondenheid voor elkaar is van belang. We staan open voor nieuwe deelnemers aan de groep.

Worship: God ontmoeten

We nemen tijd om samen God te loven en te bidden om zijn aanwezigheid.

Word: Het Woord ontmoeten

We bespreken samen het onderwerp en delen onze ervaringen en gedachten hierover. Het onderwerp van de avond sluit nauw aan bij het thema of de preek van de zondag ervoor en we gaan aan de slag met verdiepingsvragen.

Witness: De Wereld ontmoeten

We zijn als klankgroep betrokken bij onze directe omgeving en we nemen tijd om hiervoor te bidden. We bidden voor onszelf dat we in staat mogen zijn om in onze directe omgeving een getuige te zijn van God. We denken na over hoe dit voor ons mogelijk is.

Hebt u belangstelling? Wilt u deelnemen aan één van onze klankgroepen? Neem dan contact met ons op via ingridmulders@orange.nl.