Informatie over 'samenkomst bijwonen'

Vanaf september 2020 is het weer mogelijk om deel te nemen aan een samenkomst. Hiervoor zijn wel een aantal regels Waar u zich aan moet houden.

  • U dient zich van te voren op te geven via het 'Samenkomst bijwonen' Formulier.
  • U wordt tussen 9.30 en 9.45 uur verwacht in ’t Klankbord. Eerder zal het gebouw niet geopend zijn. Als er buiten een rij ontstaat, houdt u zich dan aan de 1,5 meter afstand. Dat geldt uiteraard ook vanaf het moment dat u ’t Klankbord binnengaat.
  • Bij aankomst in ’t Klankbord wordt u verzocht uw handen te reinigen en zullen er een aantal vragen aan u worden gesteld met betrekking tot uw gezondheid. Mensen met gezondheidsklachten die aan het Coronavirus gerelateerd kunnen worden, mogen wij helaas geen toegang verlenen.
  • Kinderen zijn ook welkom in ’t Klankbord! De crèche medewerker staat in de hal klaar om de kinderen tot vier jaar op te vangen. (Na afloop van de dienst worden zij ook weer naar de hal teruggebracht). Basisschoolkinderen die niet bij hun ouders willen blijven in de dienst, hebben een eigen programma in de Huiskamer.
  • Vanaf 9.45 uur worden de bezoekers naar hun plek in de korpszaal gebracht. U wordt vriendelijk verzocht de aanwijzingen van de gastvrouwen/-heren op te volgen. U heeft een vaste plek in de zaal en kunt dus niet van plaats wisselen.
  • Tijdens de dienst, die wordt opgenomen ten behoeve van de Livestream, is het vooralsnog niet mogelijk om samen te zingen. In de dienst is een kleine groep zangers aanwezig, die de liederen van samenzang ten gehore brengt. Ook zijn er een aantal leden van het muziekkorps en/of de praiseband om deze liederen te begeleiden.
  • Veel dingen die zo vertrouwd zijn, gaan jammer genoeg nu wat anders. Zo is er bijvoorbeeld aan het einde van de dienst wel een uitnodiging en kunt u knielen bij de heiligingstafel, maar kan er dan niet met u worden gebeden. Als u daar wel behoefte aan zou hebben, spreek dan vooral iemand na afloop van de dienst aan. Er is dan zeker nog de gelegenheid om met u na te praten of te bidden.
  • Na afloop van de dienst zult u aanwijzingen krijgen over het verlaten van de zaal. Ook dit zal gestructureerd gaan en wij vragen uw medewerking hierbij.
  • Omdat we een beperkt aantal bezoekers in de diensten hebben, is er na afloop wel gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie, maar ook nu geldt weer: houd afstand!

Heeft u een vraag of een bericht over de opgave voor een samenkomst? Vul dan onderstaand formulier in.

(Dit is niet het opgave formulier. Druk daarvoor op de knop 'Samenkomst bijwonen' aan de rechterkant.)

Contact 'samenkomst bijwonen'

Extra tekst bij het veld
Extra tekst bij het veld