Leger des Heils annuleert zondagmorgendienst

12-03-2020

De Nederlandse overheid heeft vandaag verregaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen. De leiding van het Leger des Heils heeft daarom besloten om alle samenkomsten tot nader order te annuleren. Dat betekent dat in korps Almere van het Leger des Heils geen samenkomst op zondagmorgen plaatsvindt. 

Speciale livestream op zondagmorgen

Wel is het mogelijk om op zondagmorgen (10.00 uur) de speciale livestream te volgen die in een speciale besloten setting wordt opgenomen vanuit ’t Klankbord. De livestream is te bekijken via:

https://www.legerdesheils.nl/korpsalmere/uitzending-meekijken

We realiseren ons dat dit een ingrijpende en uitzonderlijke maatregel is. We roepen daarom een ieder op tot voorbede en om vanuit onze missie om te zien naar de ander via telefoon, mail, app of andere communicatiemiddelen. Via deze website zullen we informatie blijven geven over andere activiteiten en wanneer de samenkomsten weer worden hervat.

Jeugdactiviteiten ook afgelast

Ook de jeugdactiviteiten van korps Almere zullen tot minimaal 1 april niet doorgaan. Dat geldt voor alle groepen.

Ook overige activiteiten afgelast

Wij willen zoveel mogelijk gehoor geven aan de oproep van de overheid en we houden rekening met de veelal kwetsbare doelgroepen die onze activiteiten bezoeken. Daarom is ook besloten om tot nader order de activiteiten die door de week plaatsvinden te annuleren. Wij snappen heel goed dat dit voor veel bezoekers van onze activiteiten een grote impact heeft, maar we vertrouwen erop dat we hiermee het juiste doen.

Noodgevallen

Voor noodgevallen op het gebied van opvang of maatschappelijke nood kunt u contact opnemen met de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils aan de Spoordreef: 036-5489987.