Bij Bosshardt

Bij Bosshardt

Een huiskamer voor de buurt

Gebouw Korps Almelo januari 2020_014

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een buurtsteunpunt waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

Het buursteunpunt is meerdere dagen per week geopend. Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor allerlei verschillende groepen. Het belangrijkste is dat de bezoekers van het steunpunt zelf aan zet zijn. Activiteiten zoals samen eten, knutselen, spellen doen worden door de bewoners zelf georganiseerd en hebben een belangrijke verbindende functie. Doordat bewoners kunnen meewerken in Bij Bosshardt ontwikkelen zij zich op verschillende gebieden zoals samenwerking, organiseren en uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen. Het belangrijkste is dat mensen zich thuis voelen, er bij horen en gezien worden.

De medewerkers van Bij Bosshardt hebben een belangrijke verbindende functie bij het buurtsteunpunt. Zij zijn de oren en de ogen van de buurt. Wanneer nodig kunnen zij bezoekers vroegtijdig bezoekers doorverwijzen naar hulpinstanties.

Maatschappelijk belang

Bij Bosshardt voorkomt eenzaamheid en geeft mensen het gevoel erbij te horen. Buurtbewoners weten Bij Bosshardt te vinden en komen op deze manier uit een sociaal isolement. Bezoekers voelen zich minder verdrietig, meer zelfverzekerd en zelfs gezonder. Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en wanneer nodig worden mensen doorverwezen naar professionele hulpverlening.

Openingstijden Bij Bosschard Almelo:

Maandag    9.30 uur – 15.00 uur
Dinsdag     9.30 uur – 15.00 uur (maaltijdverzorging tussen de middag)
Woensdag  9.30 uur –15.00 uur
Donderdag 9.30 uur –21.30 uur uur (Buurtproject ‘de Buurvrouw’)

Wat is de Buurvrouw ?

Bij de Buurvrouw is er altijd plek aan tafel. Gezellig koffie drinken en met elkaar koken en eten.
Bij de Buurvrouw word je altijd gezien en gehoord.
Bij de Buurvrouw staan we voor elkaar klaar, we kunnen helpen met klusjes, tips geven, hulp bij het invullen van formulieren en allerlei andere dagelijkse dingen.
De Buurvrouw kent altijd wel iemand die je verder komt helpen….
De Buurvrouw is een partner die je verder kan en wil helpen!

Initiatiefnemers voor De Buurvrouw Almelo

De Buurvrouw Almelo wordt gedragen door de volgende partijen. Zij nemen het initiatief en staan open voor nieuwe mededragers:

> Stichting Voedselbank Almelo
> Leger des Heils, Bij Bosshardt
> Stichting Boodschappenmand Almelo
> Almelo doet mee
> RIBW groep Overijssel
> Beter Wonen

Openingstijden kledingwinkel van het Leger des Heils:

Maandag tot en met donderdag 10.00 uur tot 15.00 uur
De kledingwinkel bevindt zich achter het korpsgebouw.
Mooie kleding voor een kleine bijdrage!


Contactadres Bij Bosschardt Almelo:

Marjolein Heijboer, Troelstralaan 1, 6704 VW Almelo