Keurmerken & certificeringen

Leger des Heils ReShare voldoet aan de internationale normen voor kwaliteit- en milieumanagement. Wij hebben de volgende keurmerken en certificeringen:

 • CBF-keurmerk
  Dit keurmerk houdt in dat de opbrengst van onze ingezamelde kleding ten goede komt aan de projecten van het Leger des Heils. Het Leger des Heils is in bezit van het CBF-Keur voor goede doelen en is daarnaast als kledinginzamelaar door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) positief beoordeeld.
 • ANBI
  Leger des Heils ReShare is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken en zo belastingvrij kan doneren. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.
 • VHT certificaat
  Met dit certificaat wordt voldaan aan de Certificeringsregeling Herwinning Textiel van de VHT voor een geoptimaliseerd sorteerproces. 
 • Circle Economy
  Sinds 2016 is Leger des Heils ReShare lid van Circle Economy. Samen werken we aan het machinaal sorteren naar pure grondstof. 
 • Salvation Army Code of Conduct 
  We houden toezicht en controle op externe sorteerbedrijven én op onze afnemers, volgens het Salvation Army EU-protocol, the code of conduct. Bij twijlfel schakelen we onafhankelijke auditors en accountants in om onze relaties te controleren op het gebied van kinderarbeid, arbeidsomstandigheden van de werknemers, milieueisen en stimulering van hergebruik. In onze loodsen, sorteercentra en kantoren wordt geheel conform Arbo-eisen gewerkt.