Bevestiging, bevordering en uitzending kadetten 2023

Na twee jaar van opleiding zullen op zondag 25 juni 2023 de kadetten van de sessie 'Getuigen van Heiligheid' bevorderd worden tot luitenant en uitgezonden worden naar hun eerste aanstelling. Ook zullen twee auxiliair-kapiteins worden bevorderd tot kapitein en een auxiliair-luitenant tot luitenant.

Programma bijeenkomst

10.30 uur:      Bevestiging, bevordering en uitzending van de kadetten
13.00 uur:      Concert Amsterdam Staff Songsters o.l.v. Roel van Kesteren

Locatie

KC SEMILASSO, 
Palackého třída 126
612 00 Brno

Livestream

De livestream van de bevestiging van de kadetten start op zondag 25 juni om 10.10 uur.

De te bevorderen kadetten en auxiliairs van het Nederlands, Tsjechisch en Slowaaks territorie 2023

Collin Koenen

Collin Koenen

Matt. 4: 19 “Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.”
Lees verder read_more
Mariska Koenen - Plieger

Mariska Koenen - Plieger

Efeziërs 4:32-5:2 “Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.”
Lees verder read_more
Ellen Steenbergen

Ellen Steenbergen

Jesaja 43:1-4 “Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Lees verder read_more
Martin Brand

Martin Brand

Efeze 2:10 "Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid."
Lees verder read_more
Jeanet Bosch - Bosch

Jeanet Bosch - Bosch

Johannes 7:37-38 NBV’21: "Op de laatste dag, het hoogtepunt van het (loofhutten) feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft”, zo zegt de Schrift."
Lees verder read_more
Henkjan Bosch

Henkjan Bosch

2 Korintiërs 5: 17 en 18: “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken.”
Lees verder read_more
Jakub Kowalczyk

Jakub Kowalczyk

Johannes 1:17 "De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.“
Lees verder read_more
Kristína Giňová

Kristína Giňová

1 Korintiers 13:13 “Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde!”
Lees verder read_more
Marek Giňa

Marek Giňa

Johannes 3:16 “Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft.”
Lees verder read_more
Stanislav Zdeněk

Stanislav Zdeněk

Jozua 1:3 “Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef Ik jullie...“.
Lees verder read_more