Het schild

Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd het schild in gebruik genomen op slaapplaatsen van Heilssoldaten die dienstdeden in het reguliere leger. Het schild van het Leger des Heils was inmiddels het bekendste en prominentste logo in de militaire trainingskampen. Niet alleen in Engeland maar overal waar het Engelse leger gestationeerd was. Het schild bestond uit een ijzeren plaat met een bloedrode achtergrond, verwijzend naar het bloed van Jezus Christus die voor ons aan het kruis van Golgotha is gestorven.

Omdat het schild inmiddels zo veel naamsbekendheid had verworven en zo was gekoppeld aan het Leger des Heils is na de eerste wereldoorlog besloten om het schild als internationaal symbool van het Leger des Heils te gebruiken. Het schild staat voor de beschermende functie die het Leger des Heils heeft voor de mens in nood.