Adres wijzigen

Het Leger des Heils gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met je gegevens om. Lees hierover meer in onze privacyverklaring.

Oude adres

Nieuwe adres

Donateur Collectant 
meerdere opties mogelijk