Dag- en Nachtopvang Zuiderburgh

Zuiderburgh is een dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen met een combinatie van complexe problemen, zoals: verslavingen, schulden, een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. In Zuiderburgh krijgen zij begeleiding, onderdak en eten. Ook worden ze geholpen bij het vinden van huisvesting, dagbesteding of werk. Bewoners verblijven kortdurend in Zuiderburgh en gaan vervolgens over naar een andere voorziening of een eigen woning.
image

Voor wie?

Zuiderburgh is er voor dak- en thuisloze mannen en vrouwen, en hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden; onder andere psychiatrische stoornissen, een verstandelijke handicap, verslaving en schulden.

Onze aanpak

We leggen contact met de bezoekers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven en of we ze mogelijk ergens mee kunnen helpen. We ondersteunen ze om weer deel te nemen aan het ‘gewone’ leven. Samen zoeken we naar een zinvolle dagbesteding die aansluit op de eigen kracht van de bezoeker. Zuiderburgh is een brug naar andere vormen van hulpverlening. 

Bij Zuiderburgh hebben we verschillende praktische diensten voor dak- en thuisloze mensen. Elke bezoeker komt in contact met de zorgcoördinator om in kaart te brengen hoe het traject eruit gaat zien. Vervolgens krijgt men een persoonlijk begeleider om praktische zaken mee af te stemmen en uit te voeren. 

Aanmelden

Om gebruik te kunnen maken van de dag-&nachtopvang, is er een screening bij/van de GGD nodig. Hier bekijken ze de gehele situatie van iemand en wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor maatschappelijke opvang.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de screeningsbalie van 9.30 - 12.00 uur geopend aan de Jan van Galenstraat 323, ingang B.