Missie

In Nederland zet het Leger des Heils zich al bijna 130 jaar in voor mensen zonder helper. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam Goodwillcentra Amsterdam (GWCA).

Goodwillcentra Amsterdam wil er zijn voor mensen die verder nergens terecht kunnen. We doen dit vanuit de vaste overtuiging dat iedereen erbij hoort en juist degenen die zonder helper zijn extra ondersteuning nodig hebben. Steun, om weer een plek in de maatschappij te krijgen en zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Steun, om weer een positief zelfbeeld en eigenwaarde te krijgen. Goodwillcentra Amsterdam heeft daarom de volgende missie gedefinieerd:

"Goodwillcentra Amsterdam zet zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare vrouwen, mannen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren."

Kernwaarden

Voor de te bieden hulp en zorg zijn de volgende kernwaarden voor Goodwillcentra Amsterdam het meest belangrijk:

  • Gericht op zingeving
  • Gericht op bieden van perspectief
  • Laagdrempelig
  • Samenhangend  

Goodwillcentra Amsterdam wil een laagdrempelige organisatie zijn en blijven, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten uitgangspunt zijn voor een gevarieerd en samenhangend hulpverleningsaanbod. De deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van onze medewerkers zijn hierbij van wezenlijk belang.