MiddelenBewust

MiddelenBewust is een afdeling voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die te maken hebben met huisvestingsproblemen en verslavingsproblematiek. Ons begeleidingstraject is erop gericht dat het middelengebruik beheersbaar wordt en dat de bewoner weer de regie over zijn of haar eigen leven krijgt.
image

Voor wie?

MiddelBewust is bedoeld voor mensen met een verslaving, maar die wel de wens hebben om hun leven vorm te geven zonder of met beheersbaar middelengebruik. Onze bewoners zijn gemotiveerd om te wonen op een afdeling met begeleiding en werken toe naar een zo zelfstandig mogelijke woonvorm. Ook volgen ze tijdens hun begeleidingstraject trainingen en een vorm van dagbesteding. 

Onze aanpak

In de eerste maanden van het verblijf neemt de bewoner wekelijks deel aan een ‘startgroep’. Hierin worden gemeenschappelijke ervaringen gedeeld met medebewoners en komen alle verschillende facetten van het leven aan de orde, waaronder: familie en vrienden, dagbesteding of werk, geld etc. De bewoner maakt zelf een plan, waarin zijn of haar mogelijkheden het uitgangspunt vormen, en geeft hierin aan wat hij of zij nog verder wil en kan leren. Het aanleren van nieuwe vaardigheden vindt plaats in aanvullende herstelprogramma’s of trainingen.

Ingrid

"Ik ben weer gaan geloven in mezelf omdat andere mensen in mij geloofden."

Aanmelden

MiddelenBewust is onderdeel van de Maatschappelijke Opvang (MO) keten in Amsterdam. Deelnemers kunnen zich hiervoor aanmelden via hun trajecthouder of casemanager. Mocht de deelnemer geen trajecthouder of casemanager hebben, dan kunnen zij zich aanmelden via de stedelijke Centrale Toegang MO (Jan van Galenstraat 323 Amsterdam). Bij toelating tot de MO-keten geeft de gemeente Amsterdam een beschikking af voor een voorziening in Amsterdam; dit hoeft niet per se het Leger des Heils te zijn. In de eventuele wachtperiode krijgt de deelnemer een trajecthouder toegewezen, die begeleiding biedt bij het plaatsingstraject bij een voorziening.