De Klif

De Klif is een behandelvoorziening voor licht verstandelijk beperkte jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Wij bieden jongeren een veilig thuis, waar ze tijd en ruimte krijgen om te ontdekken wat voor hen belangrijk is en om zich te ontwikkelen richting zelfstandigheid.
image

Voor wie?

De Klif begeleidt 12 jongeren met een licht verstandelijke beperking, die te maken hebben met sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek. In onze behandelvoorziening ontvangen jongeren individuele behandeling en groepstrainingen, met als doel om hun zelfstandigheid te bevorderen. De behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van wonen, creëren/onderhouden van netwerk, financiën of emotieregulatie. Per gebied kunnen zij certificaten behalen waarmee zij laten zien dat zij de vaardigheden beheersen.

Onze aanpak

 Op de Klif hebben jongeren een eigen appartement met badkamer en toilet. De keuken wordt gedeeld samen met twee medebewoners op dezelfde galerij. In onze behandelvoorziening hebben we twee verschillende fasen waarin jongeren kunnen wonen. Fase 2 is een meer zelfstandige fase dan fase 1.

  1. Wanneer een jongere op fase 1 de doelen heeft behaald, kan een jongere naar fase 2.
  2. Als een jongere op de fase 2 de doelen heeft behaald, kan de jongere uitstromen van de Klif.

De basis is de herstelgerichte aanpak waarin we jongeren zoveel mogelijk eigen regie willen geven. Voorbeelden van uitstroommogelijkheden (afhankelijk van de zelfstandigheid van de jongere) zijn: de afdeling Jongeren Zuidoost en Jongeren Ambulant van het Leger des Heils, een andere voorziening of een eigen appartement met begeleiding.

Aanmelden

Cliënten kunnen worden aangemeld bij BTM (bureau TrajectManagement) via het e-mailadres jongeren.btm.gwca@legerdesheils.nl. Na aanmelding vindt een eerste (dossier-) screening plaats en een intakegesprek.

Als zaken geen spoed hebben (hiermee bedoelen we zaken die dezelfde dag een oplossing vereisen) heeft het de voorkeur via mail te communiceren. De bureaudienst is de telefonische hulplijn van BTM. Elke werkdag is deze tussen 09:00 en 13:00 uur bemand door een BTM trajectmanager. Het telefoonnummer van BTM is 020-6301111.