God en lijden

Als God almachtig is, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld?

Veel mensen zitten met deze vraag. Waarom is er zoveel ellende op de wereld? Waarom sterven er kinderen, waarom zijn er oorlogen, waarom zijn er hongersnoden, waarom speelt God dit spelletje met deze wereld? God is toch liefde, en Hij houdt toch van alle mensen? Als God dan almachtig is, waarom grijpt Hij dan niet in en maakt Hij een eind aan al deze ellende?

Als we de vraag ontleden, komen we een aantal dingen tegen. Namelijk: God is almachtig; God houdt van alle mensen en wil dus niet dat zij lijden; en daarom moet Hij alle ellende op de wereld uitschakelen. Laten we die vragen eens een voor één uitpluizen. Dat doen we aan de hand van de Bijbel.

Is God almachtig?

In Genesis 1:1 staat: ‘In het begin heeft God de hemelen en de aarde gemaakt.’ Dus God heeft in ieder geval macht om de aarde en alles wat daarop is te maken.

In Daniël 7:27 staat: ‘Alle naties, koningen en grootheden onder de hemel zullen hun macht kwijtraken aan het heilige volk van God. Hij zal voor eeuwig over alles en iedereen regeren en alle machthebbers zullen Hem dienen en gehoorzamen.’ Dus blijkbaar heeft God macht over de toekomst en macht over alle mensen. Dat klinkt ook logisch, want Hij heeft ze zelf gemaakt.

In Mattheüs 28:18 zegt Jezus vlak voordat hij naar de hemel gaat: ‘Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen.’ Die macht kreeg hij van God.

Zoals Johannes 1:1-5 zegt: ‘In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zelf God Alles ontstond door Zijn Woord. Zonder Hem is niets ontstaan; al het bestaande heeft Hij gemaakt In Hem is eeuwig leven en dat leven is het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.’ Dus God is ook machtiger dan de duisternis, oftewel de duivel.

Conclusie: God heeft de macht om de aarde te maken, over mensen, over het verleden, de toekomst, zelfs over de duivel. Dat maakt God almachtig.

Houdt God van alle mensen?

In 1 Timotheüs 2:4 staat: ‘Want Hij (God) wil dat alle mensen gered worden.’

In Titus 2:11 staat: ‘De genade van God is bekend geworden waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd.  Dus Gods genade, dat is Christus offer is voor alle mensen.’

Conclusie: zou God Zijn eigen Zoon offeren voor mensen van wie Hij niet houdt? God geeft ongelooflijk veel om ons. Het zal Hem dus aan het hart gaan dat wij lijden.

Zou God dus alle ellende op deze wereld moeten uitschakelen?

Hier loopt het dus vaak op vast. God is almachtig en Hij houdt van alle mensen… Waarom schakelt Hij de ellende dan niet uit? Als God almachtig is, kan Hij de duivel toch elimineren? Dan zijn wij in één klap van alle ellende verlost.

‘God is Zelf liefde’, zegt 1 Johannes 4:8. Ware liefde berust altijd op vrijwillige, wederzijdse instemming. Pas dan zal een relatie werken. Anders gezegd: de basis voor liefde is de vrijheid om lief te hebben. Dat houdt dus een vrije keus tussen liefhebben en niet liefhebben in. Christus, de bruidegom, probeert ons, de bruid, voor zich te winnen. Die liefde kán hij ons niet opdringen. De liefde tussen Christus en jou kan alleen gebaseerd zijn op de vrijwillige instemming van jouw kant. De vrije keus tussen liefhebben of niet liefhebben.

Conclusie: we hebben gezien dat God de mensen lief heeft. Hij, die nota bene zelf echte liefde is, wil vanzelfsprekend de ‘pure’ vorm: liefde die van twee kanten komt.

Samengevat

Bedenk eens het volgende: wat zou er gebeuren als God ons zo gemaakt had, dat wij geen redelijke beslissingen zouden kunnen nemen, maar alleen kunnen doen wat God wil? Want (zie punt 2): God wil niet dat we lijden. Als we dus Zijn wil doen, is er geen ellende meer.

Stel, jij installeert een programma op de computer dat zegt: ‘Ik hou van je’. Steeds als je daarom vraagt door op de juiste knop te drukken. Dat zou je liefde kunnen noemen – de woorden ‘houden van’ worden tenslotte gebruikt. Zou jij dat een prettige relatie vinden? Stelt dat iets voor? En denk dan eens verder: als een mens zo gemaakt zou zijn dat hij liefde geeft als God op de juiste knop drukt, zou dat dan echte liefde zijn? God moet dus, om zeker te zijn van onze liefde, de vrije keuzemogelijkheid vóór of tegen Zijn liefde mogelijk maken. Dat is de basis en het karakter van de liefde. De bedoeling van God om echte liefde op te wekken, sluit dus altijd het gevaar in dat Gods liefde onbeantwoord blijft.

God laat de val van de wereld toe, omdat ingrijpen zou betekenen dat er geen mogelijkheid is tot echte liefde. Om liefhebben mogelijk te maken, moet er de mogelijkheid tot niét liefhebben er namelijk zijn. Vergelijk het met daglicht: duisternis is geen op zichzelf staand iets, maar de afwezigheid van iets anders: licht. Zo is het ook met lijden. Ellende is niet iets dat op zichzelf staat, maar de afwezigheid van iets: liefde.

Lijden is een gevolg van onze keuzevrijheid. Het feit dat wij geschapen zijn met een karakter dat ons in staat stelt lief te hebben, geeft weer hoe hoog God ons acht. Hij neemt onze beslissingen, onszelf en onze liefde werkelijk serieus. Het feit dat er ellende bestaat, bewijst juist dat er ook liefde in de puurste vorm bestaat: die tussen God en mensen. Alleen al het bestaan van het kwaad in deze wereld, is een bewijs van Gods liefde voor ons.