Wijkverpleging (OGGz)

OGGz wijkverpleging verpleegt en verzorgt mensen in de thuissituatie die een combinatie van complexe, langdurige problemen hebben op verschillende gebieden. Het gaat om mensen met somatische (dreigende) gezondheidsproblemen met daarbij bijvoorbeeld psychiatrische problemen, verslaving, schulden en moeilijkheden op het gebied van sociale vaardigheden. Ook kunnen problemen spelen zoals dakloosheid, verwaarlozing en vervuiling van de woning. Regelmatig is sprake van zorgmijdend gedrag. Binnen het team van OGGz is kennis van bemoeizorg, waardoor ook in geval van zorgmijding contact wordt gemaakt met de cliënt.

Laagdrempelig

Onze OGGz Wijkverpleging is laagdrempelig. Wij proberen stap voor stap en in nauw overleg met de cliënt en zijn omgeving te werken aan medisch herstel en waar mogelijk stabilisatie van bijkomende problemen. De wijkverpleegkundige kan direct een indicatie stellen.

Zorgaanbod

OGGz wijkverpleging verpleegt mensen die moeilijk bereikbaar zijn voor de reguliere zorg. De wijkverpleegkundige zoekt deze mensen op om hen in de thuissituatie of tijdelijke verblijfsplek te verplegen en te verzorgen. Hij of zij maakt contact, doet verzorgende en verplegende handelingen en voert zo nodig begeleidende gesprekken. Wij bieden zorg op maat. De wijkverpleegkundigen staan in nauw contact met buurt- of wijkteams, huisartsen en andere zorgaanbieders. De wijkverpleegkundige stelt zelf een indicatie voor de zorg op. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Aanmelden

U kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij zijn bereikbaar tussen 8.00 u en 23.00 u. Wordt er niet opgenomen? Dan kunt u een voicemailbericht achterlaten.
T: 06-25761750 of mail naar oggzvpk@legerdesheils.nl.

U kunt ook contact opnemen met ons Bureau Traject management.
T: 088-0653810 of mail naar aanmelden.flevoland@legerdesheils.nl.