Family Tracing Services

Het Leger kan helpen bij het zoeken naar vermiste familieleden

Het betreffen onder meer mensen die dak- en thuisloos zijn en - soms al lang geleden - het contact met hun familie verloren hebben. Family Tracing Services (FTS) is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Tijdens de zoektochten naar vermiste personen wordt het uitgebreide (internationale) netwerk van het Leger des Heils ingezet.

Wat wij bieden

Kosteloze hulp bij het opsporen van vermiste familieleden. Tevens werken we aan het herstel van familierelaties en verzoening na conflictsituaties. Hierbij wel rekening houdend met de volgende criteria:

  • We sporen in principe alleen iemand op als zijn of haar partner of een familielid (in de eerste of tweede graad) een aanvraag heeft ingediend.

  • We werken alleen mee aan het herstel van contact als de vermiste persoon daar toestemming voor geeft.

  • Aanvragen met een juridisch of zakelijk oogmerk worden in principe niet geaccepteerd.

Contact

Via ons contactformulier kun je een verzoek tot opsporing indienen. Als u een persoon in het buitenland zoekt, wilt u dan -indien mogelijk- het formulier in het Engels invullen, zodat onze collega's in het betreffende land uw formulier kunnen behandelen.
Tevens zijn wij op dinsdag, woensdag en donderdag te bereiken op +31 (0)36 539 81 63.

Geschiedenis

Het opsporen van vermiste familieleden heeft overal ter wereld altijd bij het Leger des Heils gehoord. In Nederland is het misschien wel toevallig ontstaan, toen het Leger des Heils in dit land voet aan de grond zette. Het magazine Strijdkreet heette toen nog Oorlogskreet en in één van de eerste uitgaven stond een oproep van een vader die zijn dochter zocht. Dat is de aanleiding geweest voor het oprichten van het huidige FTS. Het werd toen nog ‘Opsporingen’ genoemd, wat later is versmald naar FTS, omdat het Leger des Heils alleen vermiste familieleden opspoort. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar ook in de Tweede Wereldoorlog werden veel soldaten vermist, die naar het front waren vertrokken. De activiteiten van FTS namen in die tijd sterk toe. Het Leger des Heils heeft veel families geholpen met het zoeken van hun zoon of vader.