Digitaal en printbare collectematerialen

Collectematerialen om te downloaden: gebruik ze digitaal of print ze uit.

De flyer en poster 'Word collectant' zijn ook fysiek te bestellen via collecte@legerdesheils.nl. Mail het aantal + adres en we sturen ze op.