De mensen van het Leger

Ter ere van het 135-jarige jubileum van het Leger des Heils zijn 135 mensen van het Leger geportretteerd. Officieren, deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en heilssoldaten. Samen zijn we één Leger.

Klik op de portretten met blauwe achtergrond voor een uitgebreider interview.

Fotograaf en medewerker Gert Willem Haasnoot heeft alle portretten gemaakt. De portretten zijn eerder verschenen in een jubileumboek.

Aalt Fikse

Aalt Fikse

‘Ik zal strijden, zolang God mijn hulp kan gebruiken’
Aart Kraak

Aart Kraak

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die neerkijken op de mensen die verloren hebben van het leven’
Abel Issemou

Abel Issemou

‘Ik zal strijden, zolang ik adem en op de aarde rondloop’
Maricela Sabajo

Maricela Sabajo

‘Ik zal strijden, zolang de wereld strijders nodig heeft om op te komen voor de medemens’
Lees verder read_more
Adiël Vader

Adiël Vader

‘Ik zal strijden, zolang er onrecht is’
Afranina Nanson

Afranina Nanson

‘Ik zal strijden, zolang er onrechtvaardigheid in deze wereld is’
André van de Galiën

André van de Galiën

‘Ik zal strijden, zolang er eenzaamheid en ongelijkheid in de wereld is, en opkomen voor mensen waar dat kan’
Annamarie Bulters

Annamarie Bulters

‘Ik zal strijden, zolang God mij daartoe roept’
Anneke Verhagen

Anneke Verhagen

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die het nodig hebben dat er iemand een eindje met hen meeloopt’

Meestrijden met het Leger?

Annemieke Werkman

Annemieke Werkman

‘Ik zal strijden, zolang er kinderen in de knel zitten’
Anne Stastra

Anne Stastra

‘Ik zal strijden, zolang ik geestelijk en lichameljk in staat ben iets te doen én te betekenen voor de ander, met name die zonder helper’
Anne Tuk

Anne Tuk

‘Ik zal strijden, zolang niet iedereen kan meedoen’
Arjet van Milgen

Arjet van Milgen

‘Ik zal strijden, zolang ik cliënten begeleid! Er zijn voor de ander’
Bas Akkerman

Bas Akkerman

‘Ik zal strijden, zolang ik kan’
Beate van Kleef

Beate van Kleef

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die hulp nodig hebben’
Bert Smeets

Bert Smeets

‘Ik zal strijden, zolang ik nog perspectief zie om mensen vooruit te helpen’
Bineke Berkenbosch

Bineke Berkenbosch

‘Ik zal strijden, zolang dit mogelijk is’
Bonno van der Zwaag

Bonno van der Zwaag

‘Ik zal strijden, zolang ik hier nodig ben’
Cees Westdijk

Cees Westdijk

‘Ik zal strijden, zolang er eenzaamheid is en mensen in armoede en ongelijkheid leven’
Stephanie-Joy Eerhart

Stephanie-Joy Eerhart

‘Ik zal strijden, zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt’
Lees verder read_more
Chiel Naber

Chiel Naber

‘Ik zal strijden, zolang nog niet iedereen gelijke kansen ontvangt’
Darshan Gobind

Darshan Gobind

‘Ik zal strijden, zolang ik draai als DJ en beats maak’
Christa Medema

Christa Medema

‘Ik zal strijden, zolang ik kan bijdragen aan kwaliteit, waardoor kinderen veilig zijn’
Daniëlle Arents

Daniëlle Arents

‘Ik zal strijden, zolang mensen de liefde van Jezus nog niet kennen’
David Woldemarian

David Woldemarian

‘Ik zal strijden, zolang mensen leven zonder bestaanszekerheid’
Delano Klein Entink

Delano Klein Entink

‘Ik zal strijden, zolang achteloos gaan verderf zaait in het bestaan’
Diane Ranselaar

Diane Ranselaar

‘Ik zal strijden, zolang ik mijn stem heb’
Dick Krommenhoek

Dick Krommenhoek

‘Ik zal strijden, voor een herleving van de kernopdracht van het Leger des Heils om mensen tot Christus te leiden en tot zijn volgelingen te maken. Het bestaansrecht van het Leger des Heils wordt enkel en alleen daaraan ontleend’
Lees verder read_more
Dirk Pie

Dirk Pie

‘Ik zal strijden, zolang het altijd maar voor iets positiefs is’
Dora Loef-Nijman

Dora Loef-Nijman

‘Ik zal strijden, zolang ik in staat ben mijn talenten en mogelijkheden te gebruiken om er voor mijn medemens te zijn.’
Dre de Zeeuw

Dre de Zeeuw

‘Ik zal strijden, zolang omdat er voor de Here God niets onmogelijk is. Want wie anders kan overwinnen, dan iemand die gelooft dat Jezus de Zoon van God is’
Jaap Schut

Jaap Schut

‘Ik zal strijden, zolang God mij de gezondheid geeft om het verschil tussen arm en rijk kleiner te maken en de armoede in de wereld uit te roeien’
Lees verder read_more
Marlies van Velsen

Marlies van Velsen

‘Ik zal strijden, zolang nog niet alles gelukt is wat ik wil’
Edith Hoekstra

Edith Hoekstra

‘Ik zal strijden, zolang er mensen onrechtvaardig behandeld worden, want iedereen is waardevol en mag er zijn; wie of wat je ook bent’
Eduard Ruigendijk

Eduard Ruigendijk

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die zoeken naar Jezus’
Remy Leopold

Remy Leopold

‘Ik zal strijden, zolang er nog een mens is die het licht van God niet heeft gezien’
Lees verder read_more
Edward van Aragon

Edward van Aragon

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn op deze aarde’
Elly Sprokkereef

Elly Sprokkereef

‘Ik zal strijden, zolang ik leef. Roeping kent geen pensioen’
Emma Rehbock

Emma Rehbock

‘Ik zal strijden, voor een betere wereld voor onze kinderen en hun kinderen’
Emy Burgemeester

Emy Burgemeester

‘Ik zal strijden, zolang ik lucht in m’n longen heb’
Ewa Szymanska

Ewa Szymanska

‘Ik zal strijden, zolang mensen die buiten de norm vallen zich onvoldoende geliefd en gewaardeerd voelen en er niet genoeg toe doen in onze maatschappij’
Ferdinand van de Velde

Ferdinand van de Velde

‘Ik zal strijden, zolang er nog één mens op straat moet slapen’
Frie Jansen

Frie Jansen

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die niet gezien worden’
Fokje Cnossen

Fokje Cnossen

‘Ik zal strijden, zolang mensen om hulp roepen en in nood zitten’
Geert Hensens

Geert Hensens

‘Ik zal strijden, zolang ik leef’
Gerrie Kat

Gerrie Kat

‘Ik zal strijden, zolang er nog mensen twijfelen aan Gods liefde’
Gerrit Wessels

Gerrit Wessels

‘Ik zal strijden, zolang ik leef’
Glenda Kerssenberg

Glenda Kerssenberg

‘Ik zal strijden, zolang mijn gezondheid dat toelaat’
Gert Kraaijveld

Gert Kraaijveld

‘Ik zal strijden, zolang er kinderen zijn die in armoede moeten opgroeien’
Giel Verhaegh

Giel Verhaegh

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn’
Hannah Menjor

Hannah Menjor

‘Ik zal strijden, zolang er arme landen zijn’
Hannie Homan

Hannie Homan

‘Ik zal strijden, zolang mijn krachten het toelaten en ik nog niet tot Hoger dienst geroepen word’
Harwin Prins

Harwin Prins

‘Ik zal strijden, zolang er kinderen en jongeren niet weten hoe mooi Gods schepping kan zijn’
Helga 't Hart

Helga 't Hart

‘Ik zal strijden, zolang het nodig is aan anderen te geven’
Henk Blokhuis

Henk Blokhuis

‘Ik zal strijden, zolang er voor kwetsbare mensen geen betekenisvol werk is in deze maatschappij’
Henk Loohuis

Henk Loohuis

‘Ik zal strijden, zolang ik van het leven houd’
Hennie Kremer

Hennie Kremer

‘Ik zal strijden, zolang er mensen in schaduwtijden leven’
Hennie Tinga

Hennie Tinga

‘Ik zal strijden, zolang ik kan, omdat ik geloof en van mensen houd’
Henri Kloppenburg

Henri Kloppenburg

‘Ik zal strijden, zolang de zwakken beschermd moeten worden, en om hen die lijden te dienen en de gebrokenen te herstellen, en om iedereen de onwankelbare hoop van Christus en zijn evangelie
te bieden’
Hugo van Meeuwen

Hugo van Meeuwen

‘Ik zal strijden, zolang er onrecht is’
Huub Stijvers

Huub Stijvers

‘Ik zal strijden, zolang mensen nog worden buitengesloten’
Ineke van Buren

Ineke van Buren

‘Ik zal strijden, zolang er vrouwen onderdrukt worden’
Lees verder read_more
Ina Voorham

Ina Voorham

‘Ik zal strijden, zolang er nog kinderen, vrouwen en mannen zijn die worden buitengesloten’
Ingeloes Junte

Ingeloes Junte

‘Ik zal strijden, zolang er kinderen zijn die in een onstabiele situatie opgroeien, waardoor ze minder kansen krijgen dan andere kinderen in de samenleving’
Jan Pieter van As

Jan Pieter van As

‘Ik zal strijden, zolang er egoïsme is’
Yvonne van Lambalgen

Yvonne van Lambalgen

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die Gods liefde nog niet kennen’
Lisanne van Nielen

Lisanne van Nielen

‘Ik zal strijden, zolang niet alle mensen gezien worden’
Marco Oudshoorn

Marco Oudshoorn

‘Ik zal strijden, zolang er mensen eenzaam zijn’
Ron van der Spoel

Ron van der Spoel

‘Ik zal strijden, zolang niet iedereen in vrede kan leven’
Willie Nentjes

Willie Nentjes

‘Ik zal strijden, zolang er mensen in eenzaamheid thuis zitten’
Piet van der Marel

Piet van der Marel

‘Ik zal strijden, zolang ik leef’
Nils Fokker

Nils Fokker

‘Ik zal strijden, zodat de kleinkinderen van mijn kinderen ook alles kunnen hebben wat zij willen’
Stanley van den Berg

Stanley van den Berg

‘Ik zal strijden, zolang er mensen in de maatschappelijke ondersteuning moeten leven die ik naar een betere toekomst mag helpen’
Marelva van Erp

Marelva van Erp

‘Ik zal strijden, zolang er kinderen, maar ook volwassenen zijn die zich geen onderdeel voelen van onze samenleving’
Karel Muller

Karel Muller

‘Ik zal strijden, zolang er iemand is die nog geen vrede gesloten heeft met zichzelf’
Liesbeth Verhoeve

Liesbeth Verhoeve

‘Ik zal strijden, zolang als het nodig is’
Wilco Jansen

Wilco Jansen

‘Ik zal strijden, omdat ik in andere mensen geloof’
Olaf Ritman

Olaf Ritman

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die de Heer nog niet kennen’
Sjoerd de Vries

Sjoerd de Vries

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die nergens anders terecht kunnen’
Lucien Boussoussa

Lucien Boussoussa

‘Ik zal strijden, zolang ik mijn doelen nog niet heb bereikt’
Roel van Kesteren

Roel van Kesteren

‘Ik zal strijden, zolang de wanklanken van deze wereld de harmonie van Gods Nieuwe Wereld nog verstoren’
Martin Vegt

Martin Vegt

‘Ik zal strijden, zolang er mensen eenzaam zijn’
Wies Weekers

Wies Weekers

‘Ik zal strijden, zolang het gewaardeerd wordt’
Jeroen Herben

Jeroen Herben

‘Ik zal strijden, zolang mensen nog buitengesloten worden en er niet bij mogen horen om wie ze zijn’
Sarien Horinga

Sarien Horinga

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die denken dat ze er niet toe doen’
Leonie van den Herik

Leonie van den Herik

‘Ik zal strijden, zolang mensen worden buitengesloten en het licht niet overal schijnt’
Jo Bosma

Jo Bosma

‘Ik zal strijden, want mijn overleden vrouw Ina en ik zijn samen begonnen om de liefde van Christus in woord en daad uit te dragen aan onze geliefden en aan alle mensen; vooral de zwakkeren in de samenleving. Hen zal ik blijven omringen met de liefde van Christus’
Jenna Vermaat

Jenna Vermaat

‘Ik zal strijden, zolang er armoede op de wereld bestaat’
Willie Walter

Willie Walter

‘Ik zal strijden, zolang er mensen onze hulp nodig hebben’
Peter Hebing

Peter Hebing

‘Ik zal strijden, zolang de mensen nog niet weten dat ik de koning ben’
Lees verder read_more
Mieke Nijman

Mieke Nijman

‘Ik zal strijden, zolang ik kan, met hark en schoffel. En zolang de mensen van De Bron en de tuin daar mij nodig hebben’
Kees Veenendaal

Kees Veenendaal

‘Ik zal strijden, zolang ik mensen verder kan helpen in de maatschappij’
Thomas Goeree

Thomas Goeree

‘Ik zal strijden, zolang ik leef om in gezondheid het geloof uit te dragen en het Leger groot te maken’
Melissa Rink

Melissa Rink

‘Ik zal strijden, zolang er nog goud ontdekt kan worden in medewerkers’
Judith van Brouwershaven

Judith van Brouwershaven

‘Ik zal strijden, zolang ik mij geroepen voel’
Jinte de Ruiter

Jinte de Ruiter

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die hulp nodig hebben’
Peter Meijer

Peter Meijer

‘Ik zal strijden, zolang als ik leef. Still I rise!’
Tineke van Huffelen

Tineke van Huffelen

‘Ik zal strijden, zolang er zoveel leed is’
Lucinda Lambertus

Lucinda Lambertus

‘Ik zal strijden, zolang ik zoek naar zin in mijn eigen leven. Simpel, het begint met een glimlach’
Lees verder read_more
Mariska Koenen

Mariska Koenen

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die de ware Liefde nog niet kennen’
Wim Kanis

Wim Kanis

‘Ik zal strijden, zolang ik kan’
Gerrie de Graaf

Gerrie de Graaf

‘Ik zal strijden, zolang als ik leef’
Joop Toeter

Joop Toeter

‘Ik zal strijden, zolang iedereen weet dat we niet op de aarde zijn om elkaar te doorzien, maar om elkaar te zien’
Joanne Deguelle

Joanne Deguelle

‘Ik zal strijden, zolang de mensen mij nodig hebben’
Ursula van Nieuwenhuijsen

Ursula van Nieuwenhuijsen

‘Ik zal strijden, zolang mensen Gods genade niet hebben ervaren’
Rien Heijboer

Rien Heijboer

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die zich niet staande kunnen houden in onze samenleving en niet weten dat ze een geliefd kind van God zijn’
Sandra Duister

Sandra Duister

‘Ik zal strijden, zolang er vooruitgang zal zijn, dus blijf vooral vooruit kijken!’
Jeanne van Hal

Jeanne van Hal

‘Ik zal strijden, zolang er een wereld is waarin het voor iedereen goed is om te leven’
Jouke van der Meijden

Jouke van der Meijden

‘Ik zal strijden, zolang ik mag en kan strijden voor een goede zaak’
Sander Naujoks

Sander Naujoks

‘Ik zal strijden, zolang ik een bijdrage kan leveren’
Jan Kuper

Jan Kuper

‘Ik zal strijden en winnen, de duivel ten spijt’
Joanne van Drie

Joanne van Drie

‘Ik zal strijden, zolang we een lichtpuntje kunnen zijn voor wie of waar dan ook dat nodig is’
Saskia van Horsen

Saskia van Horsen

‘Ik zal strijden, zolang er nog mensen worden verstoten en onderaan de ladder van de samenleving moeten leven’
Martine Sloezarwij

Martine Sloezarwij

‘Ik zal strijden, zolang ik adem’
Julliëtte van Wijk

Julliëtte van Wijk

‘Ik zal strijden, zolang het nodig blijft om iedereen een plekje te geven in onze maatschappij’
William Koskamp

William Koskamp

‘Ik zal strijden, zolang het volgen van Jezus voor veel mensen niet vanzelfsprekend is’
Marlies Smedinga

Marlies Smedinga

‘Ik zal strijden, zolang de wereld in een klimaatcrisis zit’
Lyanne van de Staaij

Lyanne van de Staaij

‘Ik zal strijden, zolang er nog mensen bij ons aankloppen voor hulp’
Ruud de Vries

Ruud de Vries

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die buiten de noodzakelijke zorg vallen als gevolg van een onvoldoende goed werkend systeem’
Hille Simons

Hille Simons

‘Ik zal strijden, zolang de strijd nog nodig is’
Willie Vos

Willie Vos

‘Ik zal strijden, zolang mijn gezondheid het toelaat mensen te helpen’
Yvonne van Lierop

Yvonne van Lierop

‘Ik zal strijden, zolang er nog mensen zijn die de genade en de liefde van Jezus niet hebben ervaren’
Marko van Gaalen

Marko van Gaalen

‘Ik zal strijden, zolang er mensen zijn die het verschil willen maken voor een ander’
Suzanna van Wissem

Suzanna van Wissem

‘Ik zal strijden, zolang ik leef’
Truus Grooten

Truus Grooten

‘Ik zal strijden, zolang mensen zich niet in vrijheid kunnen ontplooien’
Martin Brand

Martin Brand

‘Ik zal strijden, zolang er nog te veel mensen het leven alleen doorworstelen’
Marvin Grootfaam

Marvin Grootfaam

‘Ik zal strijden, zolang mensen de liefde van Jezus nog niet hebben ervaren’
Jan van Oosten

Jan van Oosten

‘Ik zal strijden, zolang de mensen van de straat nog geen thuis hebben’
Marieke Kapman

Marieke Kapman

‘Ik zal strijden, zolang de liefde niet vanzelfsprekend ervaren wordt’
Wil van Vliet

Wil van Vliet

‘Ik zal strijden, zolang het nodig is!’
Joop Gout

Joop Gout

‘Ik zal strijden, zolang ik in genade ontvang en geef’
Remon Ruchtie

Remon Ruchtie

‘Ik zal strijden, zolang mijn medemens mij nodig heeft’
Rien Hocque

Rien Hocque

‘Ik zal strijden, zolang ik leef!’
Daniël Klaver

Daniël Klaver

‘Ik zal strijden, zolang er nog dieren in nood zijn’