Codes en richtlijnen

Governancecodes

Het Leger des Heils acht zich in beginsel gebonden aan de toepassing van onder meer de volgende governancecodes:

  • Zorgbrede Governance Code
  • Reglement CBF erkenning goededoeleorganisaties (uitgifte december 2016)
  • Codes en richtlijnen voor leden Goede Doelen Nederland
  • Investeren in een betere wereld (professor H. Hummels), Code Duurzaam Beleggen (2008)
  • UN Principles for Responsible Investment (2012)

Als lid van Goede Doelen Nederland is de Stichting Leger des Heils Fondsenwerving tevens gehouden aan:

  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie';
  • CBF-keurmerk/erkenning;
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen;
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.