Codes en richtlijnen

Governancecodes

Het Leger des Heils acht zich in beginsel gebonden aan de toepassing van onder meer de volgende governancecodes:

  • Zorgbrede Goverance Code (2010);
  • Reglement CBF-Keur (versie 19, uitgifte 2013);
  • Gedragscode Goede Doelen Nederland; Reserves Goede Doelen (Commissie Herkströter, 2003);
  • Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels, 2005); Investeren in een betere wereld (professor H. Hummels), Code Duurzaam Beleggen (2008);
  • UN Principles for Responsible Investment (2012).

Zie ook het Leger des Heils Jaarverslag

Als lid van Goede Doelen Nederland is de Stichting Leger des Heils Fondsenwerving tevens gehouden aan:

  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie';
  • CBF-keurmerk/erkenning;
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen;
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.